• Email
  • Forum

Fuse Bity w AVR`ach

Fabrycznie nowy procesor czêsto ma zaprogramowane Fuse Bit`y tak by pracowa³ na wewnêtrznym oscylatorze i do tego czêsto z podzia³em czêstotliwoĥci. Wiêc Atmega8 może pracowaĉ na 1MHz, a ma³y Attiny13 na 1,2MHz. Żeby poznaĉ wartoĥci które trzeba wpisaĉ możemy użyĉ tych kalkulatorów Online. Klikniêcie obrazka przeniesie Ciê na stronê.

[Rozmiar: 92238 bajtów]

[Rozmiar: 69195 bajtów]

A tutaj smaczek i ciekawostka - Kalkulator po rosyjsku. Ja znam rosyjski wiêc mi nie przeszkadza :D

Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.