• Email
  • Forum

4x DOT MATRIX or 17 SEGMENT DISPLAYS

[Rozmiar: 37989 bajtów]

The DL2416 Intelligent Display is a 0.160" four character, 17 segment, LED display module with on-board memory, character generator, multiplexer and display drivers integrated into a custom integrated circuit.

The DLR/DLO/DLG2416 is a four digit 5 x 7 dot matrix display module with a built-in CMOS integrated circuit.This display is X/Y stackable. The integrated circuit contains memory, ASCII ROM decoder, multiplexing circuitry and drivers. Data entry is asynchronous and can be random. A display system can be built using any number of DLX2416s since each digit can be addressed independently and will continue to display the character last stored until replaced by another.


[Rozmiar: 14359 bajtów]

Jak widaĉ mam ich trochê na stanie. Jeĥli widzia³byĥ jakiĥ sterownik na nich to napisz. Mogê coĥ na nie napisaĉ.

Takie pierwsze zastosowanie. Kontroler PID do laminatora ;)

[Rozmiar: 37989 bajtów]
Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.