• Email
 • Forum

DCF77 - modu³ z zegarka za kilka z³otych...

[Rozmiar: 37989 bajtów]

[Rozmiar: 25714 bajtów]

Kod do testów

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 80

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 20x4
Cursor Off
Cls

Config Portb.1 = Output : Led Alias Portb.1
Config Portb.2 = Output : Buzz Alias Portb.2
Config Pinb.0 = Input

Config Dcf77 = Pinb.0 , Inverted = 1 , Check = 1 , Update = 0 , Timer1sec = 1 , Timer = 1    ', Gosub = Sectic
Config Date = Dmy , Separator = /


Dim Old_sec As Byte , Zone As Byte

Enable Interrupts


'*** START ***
Do
'miejsce na kod programu'
  Led = Not Pinb.0

'co sekunde lub jak bedziesz chcia³ sprawdzic czas'
  If Old_sec <> _sec Then                 'jesli zapamietana sekunda rózni sie od aktualnej
    Old_sec = _sec                    'zapamietaj aktualna

   Locate 1 , 2 : Lcd Date$ ; Spc(2) ; Time$

   If Dcf_status.7 = 1 Then
     Reset Dcf_status.7
    Zone = Dcf77timezone()
    Lowerline : Lcd "Zone=" ; Zone
    Set Buzz
   Else
    Reset Buzz
   End If

  End If
Loop
End
'*** KONIEC ***

Tak ten kod wyglħda w dzia³aniu


Możesz pomóc przekazujħc darowiznê
You can help by making a donation

[Rozmiar: 6519 bajtów]
Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.