• Email
 • Forum

Poniższy artykuł powstał dość dawno.
Jeśli chcesz by Twój enkoder działał tak to zajrzyj na Forum.Sprawdzone sposoby obsługi enkoderów w Bascom

[Rozmiar: 5166 bajtów]

Jeśli ktoś chce użyć enkodera obrotowego to wie do czego służy i nie będę się nad tym rozwodził.
Omówienia warte są tylko sprawdzone sposoby ich obsługi. Tańsze enkodery bowiem potrzebują najczęściej specjalnego traktowania :) Pierwsze rozwiązanie to małe rozwinięcie metody zaprezentowanej na stronie Mirley - obsługa impulsatora. Sprowadzenie pinów wejściowych impulsatora do stanów dwóch najmłodszych bitów pozwoliło na pozbycie się instrukcji And (kompilator generuje krótszy kod nawet jeśli zamiast niej użyje się dwóch If`ów - nie w tym przypadku). Działa bardzo przyzwoicie. Pomiędzy wyjścia Impulsatora a masę podłączone mam kondensatory 22nF.

$regfile = "m328pdef.dat"                  'register file for ATmega328p
$crystal = 8000000                     '8MHz crystal

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 20x4
Cursor Off Noblink                     'nowy sposób zapisu
Cls

Portd = 255

Dim Tryb As Byte , Rezultat As Integer
Dim Zmienna As Word
Dim Enc As Byte

 Lcd "Licznik:"

Do

 Gosub Impulsator

  If Rezultat <> 0 Then
   Zmienna = Zmienna + Rezultat
   Locate 1 , 10 : Lcd Zmienna ; "   "
   Rezultat = 0
  End If

 Waitms 1

Loop
End

'--- sub enkodera 1 ---
Impulsator:

 Enc.0 = PIND.2
 Enc.1 = PIND.3
 Rezultat = 0
 Select Case Tryb
 Case 0:
  If Enc = 3 Then Incr Tryb                'jeżeli dwa rozwarte
 Case 1:
  If Enc = 2 Then Tryb = 2
  If Enc = 1 Then Tryb = 3
 Case 2:
  If Enc = 1 Then
   Rezultat = 1
   Tryb = 0
  End If
 Case 3:
  If Enc = 2 Then
   Rezultat = -1
   Tryb = 0
  End If
 End Select

Return

 

Drugi sposób oparty jest o sprawdzanie stanu drugiego pinu enkodera jeśli pierwszy wywoła przerwanie zewnętrzne. Wymaga więc podłączenia do pinu który potrafi zgłaszac przerwanie np. INT0 lub INT1. Jeśli z przyczyn rozkładu pinów w Twoim projekcie nie masz już dostępu do pinów przerwania KONIECZNIE zobacz mój wpis na temat PCINT - przerwań wywołanych zmianą stanu na pinie.

$regfile = "m328pdef.dat"                  'register file for ATmega328p
$crystal = 8000000                     '8MHz crystal

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 20x4
Cursor Off Noblink                     'nowy sposób zapisu
Cls

' config for encoder
Config Portd.2 = Input : Portd.2 = 1 : Encoder_a Alias Pind.2
Config Portd.3 = Input : Portd.3 = 1 : Encoder_b Alias Pind.3    'to też pin INT1

Config Int1 = Rising     'przerwanie generować będzie rosnące zbocze
Enable Int1 : On Int1 Encoder_isr Nosave

Dim Encoder_turn_left As Byte , Encoder_turn_right As Byte
'-------------------------------------------
Dim Zmienna As Word
Enable Interrupts

Lcd "Licznik:"

Do

 'encoder turns left
If 0 < Encoder_turn_left Then
  Decr Encoder_turn_left
  'tutaj Twój kod -

 Decr Zmienna
 Locate 1 , 10 : Lcd Zmienna ; "   "
	
 Eifr.intf1 = 1
  'Gifr.intf1 = 1 'dla Mega8, M32 itp
   Enable Int1
End If

If 0 < Encoder_turn_right Then
  Decr Encoder_turn_right
  'tutaj Twój kod +

 Incr Zmienna
 Locate 1 , 10 : Lcd Zmienna ; "   "

 Eifr.intf1 = 1
  'Gifr.intf1 = 1 'dla Mega8, M32 itp
   Enable Int1
End If

Loop
End

'tutaj obsługa przerwania zewnetrznego z enkodera
Encoder_isr:

 $asm
 PUSH R23
 PUSH R24
 PUSH R26
 PUSH R27
 !in R24, sreg
 PUSH R24
 $end asm

 Disable Int1

  If Encoder_a = 1 Then
   Incr Encoder_turn_right
  Else
   Incr Encoder_turn_left
  End If

 '     Tuned with NoSave Tool

 $asm
 POP R24
 !out sreg, r24
 POP R27
 POP R26
 POP R24
 POP R23
 $end asm

Return
 

Ciekawy artykuł na temat Enkodera i to na magistrali I2C można przeczytać na stronie Kaktusa :)

Inną sprawą jest "widoczność" enkodera w całym programie

c.d.n..

Email

Jeśli mogę w czymś pomóc, napisz.