• Email
  • Forum

ArrayEnigma

To program umożliwiajħcy wyĥwietlenie przetworzonego i skompresowanego przez Bascomowy Converter pliku graficznego. Teraz możesz, nawet nie majħc konkretnego wyĥwietlacza, podejrzeĉ pliki BGF do³ħczone do programów albo bibliotek wyĥwietlaczy.

This program allows you to view processed and compressed by Bascom graphics file converter. Now you can, even without a specific display, preview files BGF attached to programs or displays libraries.

[Rozmiar: 33552 bajtów]

Poniżej screeny kilku rozkodowanych grafik

Screenshots of several decoded images

[Rozmiar: 216709 bajtów]

[Rozmiar: 74058 bajtów]

Pobierz

Możesz pomóc przekazujħc darowiznê
You can help by making a donation

[Rozmiar: 6519 bajtów]
Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.