• Email
 • Forum

Bargrafy


Jeśli tu nie ma na stronie to kody gotowych funkcji rysujących znajdziesz na FORUM


Poniżej filmik porównawczy

Pod nim kody tych dwóch bargrafów rozdzielone dla czytelności. Każdy z tych bargrafów może być krótszy lub przesunięty na wyświetlaczu. Po zrozumieniu ich prostej budowy można zrobić taki "w lewo, w prawo". Dopiszę w wolnej chwili.

Kod górnego z filmiku

'## Author:   Matthias (at) Braunecker (.at)               ##
'## Version:   1.0                    Date: June 2011 ##
'zestaw znaków dla bargrafu
 Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
 Deflcdchar 1 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16
 Deflcdchar 2 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24
 Deflcdchar 3 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28
 Deflcdchar 4 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
 Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
  Const Lcd_bar_leading = 5
  Const Lcd_bar_trailing = 0
 Deflcdchar 6 , 12 , 4 , 4 , 6 , 12 , 4 , 14 , 32      ' ł
 Cls

Declare Sub Lcd_bar(byval Percent As Byte , Byval Chars As Byte)

Dim Help As Byte                      'przesuwa liczbę
Const Pro_cent = 68                     ' stała tylko dla przykładu

Lcd "G" ; Chr(6) ; "os -"                  'wyswietl napis "Głos -"
Lcd_bar Pro_cent , 15                    'wyswietl procentową wartosc w 15 kratkach max

'*** START ***
'pro forma
Do
nop
Loop
End
'*** KONIEC ***

Sub Lcd_bar(percent As Byte , Chars As Byte)
  Local Position As Word , Offset As Byte , Index As Byte
' calculate the arrow position
  Position = Chars * 5                   ' resolution
  Position = Position * Percent              ' calc absolute position
  Position = Position / 100
  Offset = Position Mod 5                 ' relative position
  Offset = Offset + 1
  Position = Position / 5                 ' character position

  'If Percent = 100 Then Position = Position - 1

Locate 2 , 1
  ' draw leading characters
  For Index = 1 To Position
   Lcd Chr(lcd_bar_leading)
  Next
   Lcd Chr(offset)

 ' trailing characters
  Position = Position + 2
  For Index = Position To Chars
   Lcd Chr(lcd_bar_trailing)
  Next
  Help = 18
  If Percent > 10 Then Help = 17
  If Percent = 100 Then Help = 16
  Locate 2 , Help : Lcd " " ; Percent ; "%"
End Sub

Kod dolnego z filmiku

'wystarczy jeden znak
 Deflcdchar 7 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32    ' bar
Cls

Dim Char_pos As Byte
Dim Bar_len As Word
Dim T1 As Single

Const Char_max = 20                     'number of LCD characters (one row)

Const Vol_me = 32      'wpisana do testu - tą wartość ma pokazać'

Config Submode = New

Sub Displ
 T1 = Vol_me / 3.14
  Bar_len = Char_max - Int(t1)
Locate 2 , 1                        'set LCD first character position
  For Char_pos = 1 To Char_max               'number of characters
  If Char_pos <= Bar_len Then               'print one bar
   Lcd Chr(7)                      'print special char                     '
  Else
   Lcd Chr(32)                      'print spaces to fill row
  End If
  Next
End Sub


Lcd "-   Volume   +"
Call Displ

'*** START ***
'pro forma
Do
nop
Loop
End
'*** KONIEC ***

Kolejny..

me>
Config Submode = New

Dim Ramp_val(8) As Byte , N As Byte , Volume As Byte

Declare Sub Draw_ramp_bargraph(byval Passed_value As Byte , Byval Line_ As Byte)

Sub Ramp_bar_charset
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31
Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
End Sub

Sub Draw_ramp_bargraph(byval Passed_value As Byte , Byval Line_ As Byte)
 'value max = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
  Local Value As Byte
  Value = Passed_value

 Locate 1 , 10
 If Value < 10 Then Lcd " " ; Value Else Lcd Value
  Lcd " DEMO"
 Locate Line_ , 1                      

For N = 1 To 8
 If Value > N Then
 Ramp_val(n) = N - 1
 Value = Value - N
 Else
 If Value > 0 Then
  Ramp_val(n) = Value - 1
  Value = 0
  Else
  Ramp_val(n) = 32
 End If
 End If
 Lcd Chr(ramp_val(n))
Next

End Sub

Call Ramp_bar_charset

'*** START ***
Do


 Call Draw_ramp_bargraph(volume , 1)

 Incr Volume
  If Volume = 37 Then
  Volume = 0
  Waitms 500
  End If

 Waitms 300
Loop
End

Nokia 3310/5110

Taki dodatek do popularnego ostatnio kodu


[Rozmiar: 40079 bajtów]

Declare Sub Rysuj_bargraf(byval Wiersz As Byte , Byval Wartosc As Word)    'umieśc z reszta deklaracji

'tak uzywaj
Call Rysuj_bargraf(1 , Temperatura)             'w nawiasie numer wiersza
Rysuj_bargraf(byval Wiersz As Byte , Byval Wartosc As Word)
'rysuje bargraf otoczony ramką
Select Case Wiersz
 Case 1 : Offset = 0
 Case 2 : Offset = 85
 Case 3 : Offset = 169
 Case 4 : Offset = 253
 Case 5 : Offset = 337
 Case 6 : Offset = 421
End Select

Lcd_cache(offset) = &HFF                  'pierwsza zamykająca belka
Incr Offset
Lcd_cache(offstet) = &H81                  'odstep
Incr Offset
_start = Offset
_end = _start + 82
Licznik_3 = 0
'jesli licznik w petli niższy od temperatury to wypełnia bargraf, potem do konca rysuje puste
For Lcdcacheidx_3 = _start To _end
  If Licznik_3 <= Wartosc Then Bargraf_znak = &HBD Else Bargraf_znak = &H81
   Lcd_cache(lcdcacheidx_3) = Bargraf_znak
   Incr Licznik_3
Next
Lcd_cache(_end + 1) = &H81                 'odstep
Lcd_cache(_end + 2) = &HFF                 'ostatnia zamykająca belka

End Sub

Taki na cały wyświetlacz ;)

Jak się bawić to na dwa LCD ;)

Taki do bateryjki

Z serii "Rowery elektryczne"

Kody gotowych funkcji rysujących znajdziesz na FORUM

Email

Jeśli mogę w czymś pomóc, napisz.