• Email
  • Forum

Aplikacja na Androida

Poprzedniħ pisa³em w Android Studio. Obecnie uży³em B4A i wysz³o kolorowo
Przy okazji napisa³em nowħ wersjê do sterownika C.O.

[Rozmiar: 26408 bajtów][Rozmiar: 16513 bajtów]

Pierwsza apka daaawno temu...

[Rozmiar: 19539 bajtów]
Prace nad prototypem zakoñczy³em o 3 nad ranem..
[Rozmiar: 38688 bajtów]
c.d.n..
Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.