Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Pisanie aplikacji na PC w Visual Studio
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 11 sie 2018, 21:46

Witam. Panowie mam na pewnym etapie wykonany system kontroli i sterowania małą elektrownią solarną, ale niestety tak jak wspomniałem to połowa mojej roboty.
Otóż chciałbym mieć to pod kontrolą zdalną na PC. Łącze się za pomocą modułów HC-12 i ta łączność jest super. Do obsługi tego ustrojstwa wykorzystałem visual basic.
Tak na dobry początek wyskrobałem sobie malutki program, nawet kilka opcji pozwoliłem sobie zaczerpnąć od Pana Bartka.
No i teraz tak: atxmega wyśle dane jak się o nie poprosi żądaniem. Kawałek kodu z bascoma.
 1.       B1 = Ischarwaiting(#5)
 2.       If B1 = 1 Then
 3.          Print #5 , B1
 4.          Clear Serialin4
 5.          B1 = 0
 6.          Gosub Rs232
 7.       End If
 8.  
 9. Rs232:
 10.    Clear Serialin4
 11.    B3 = 0
 12.  
 13.    Do
 14.  
 15.       Print #5 , "Nacisnij ENTER "
 16.       Print #5 , "1 - Temperatura "
 17.       Print #5 , "2 - Ustaw Zegar "
 18.       Print #5 , "3 - Ustaw Date "
 19.       Print #5 , "4 - Pomiar VCC  "
 20.       Print #5 , "9 - EXIT SETUP  "
 21.       Input #5 , "Cakam na wybor ?" , B3
 22.       If B3 = Esc Then Gosub Podprogram
 23.       'B3 = Id
 24.       Print #5 , B3
 25.       If B3 = 1 Then
 26.          Clear Serialin4
 27.          Call Temperatura
 28.       End If
 29.       If B3 = 4 Then
 30.          Clear Serialin4
 31.          Call Read_mcp3421ch1
 32.       End If
 33.       If B3 = 2 Then
 34.          Clear Serialin4
 35.          Print #5 , "Wprowadz godzine : "
 36.          Info = 0
 37.          Input #5 , Info
 38.          Godziny = Info
 39.          Print #5 , "Wprowadz minuty : "
 40.          Info = 0
 41.          Input #5 , Info
 42.          Minuty = Info
 43.          Print #5 , "Wprowadz sekundy : "
 44.          Info = 0
 45.          Input #5 , Info
 46.          Sekundy = Info
 47.          Print #5 , "Status OK !"
 48.          Clear Serialin4
 49.          Call Settime
 50.       End If
 51.       If B3 = 3 Then
 52.          Clear Serialin4
 53.  
 54.          Print #5 , "Wprowadz dzien tygodnia 1-7 : "
 55.          Info = 0
 56.          Input #5 , Info
 57.          Dzien_tygodnia = Info
 58.          Print #5 , "Wprowadz dzien 1-31 : "
 59.          Info = 0
 60.          Input #5 , Info
 61.          Dzien = Info
 62.          Print #5 , "Wprowadz miesiac 1-12 : "
 63.          Info = 0
 64.          Input #5 , Info
 65.          Miesiac = Info
 66.          Print #5 , "Wprowadz rok 1-99 : "
 67.          Info = 0
 68.          Input #5 , Info
 69.          Rok = Info
 70.          Clear Serialin4
 71.          Print #5 , "Status OK !"
 72.          Call Setdate
 73.       End If
 74.       If B3 = 9 Then
 75.          Waitms 100
 76.          Gosub Podprogram
 77.       End If
 78.    Loop
Ale za groma nie mogę sobie poradzić aby te dane były wyświetlane nie w ogólnym terminalu tylko w moim programie na PC.
Przede wszystkim chodzi mi o odbieranie danych takich jak napięcia, temperatura. Format gotowy do wyświetlenia to
 1. vout=str(vin)
Byłbym bardzo wdzięczny za okazaną pomoc w tej sprawie, a poniżej główny kod.
 1. Imports System
 2. Imports System.Threading
 3. Imports System.IO.Ports
 4. Imports System.ComponentModel
 5. Public Class Form1
 6.     Dim myPort As Array              'posłuży do zebrania informacji o wszystkich dostępnych portach
 7.     Dim TestArray As String()        'zmienna Test podzielona/rozdzielona na małe stringi z indeksami
 8.     Dim pomiar_txt As String = ""          'wiadomość odebrana ze sterownika, po testach nazwa została :D
 9.     Dim tryb As Integer              'tryb w jakim pracuje sterownik ręczny/automatyczny
 10.     Dim zaczekaj As Boolean          'pomocniczy Bit by pominąć jeden odczyt
 11.     Delegate Sub TextCallback(ByVal [text] As String)
 12.     Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String)
 13.  
 14.  
 15.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 16.         myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()    'myPort przyjmuje informacje o dostępnych portach COM
 17.         portComboBox.Items.AddRange(myPort)            'rozwijana lista portów przyjmuje wartości z myPort
 18.         baudComboBox.Text = My.Settings.Baud_rate      'tekst przyjmuje wartość ostatnio zapamiętanego wyboru
 19.         portComboBox.Text = My.Settings.Port_numer     'tekst nazwy portu przyjmuje zapamiętaną wartość
 20.         ' CheckBox2.Text = My.Settings.Aux1              'nazwa dla dodatkowego wyjścia przyrównana do zapisanej
 21.         ' CheckBox3.Text = My.Settings.Aux2
 22.         'CheckBox1.Checked = My.Settings.Autostart      'wczytuje z pamięci czy połączyć automatycznie
 23.         Timer2.Enabled = True
 24.         Timer2.Interval = 1000
 25.         'Dialog1.Visible = False
 26.         Disconnect_Button.Enabled = False
 27.     End Sub
 28.  
 29.     Private Sub Connect_button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Connect_button.Click
 30.         ' MsgBox("Włączam Port Komunikacyjnu RS232/USB")
 31.         Try
 32.             SerialPort1.PortName = portComboBox.Text
 33.             SerialPort1.BaudRate = baudComboBox.Text
 34.             SerialPort1.Open()                           'otwieramy port
 35.             Timer1.Start()                               'uruchamiamy Timer1
 36.             zaczekaj = True                              'pomijamy jeden cykl odczytu (niekonieczne)
 37.             baudComboBox.Enabled = False                 'wyłączamy możliwość zmiany na otwartym porcie
 38.             portComboBox.Enabled = False                 'możliwość wyboru portu nieaktywna
 39.             Connect_button.Enabled = False               'połączony więc przycisk "Połącz" nieaktywny
 40.             Button_exit.Enabled = False
 41.             Disconnect_Button.Enabled = True             ' przycisk "Rozłącz"
 42.         Catch
 43.             MessageBox.Show("Wybierz numer portu COM", "Ostrzeżenie")
 44.             Connect_button.Enabled = False
 45.         End Try
 46.     End Sub
 47.  
 48.  
 49.     Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
 50.         ' My.Settings.Autostart = CheckBox1.Checked  'zmienna Autostart w My.Settings przyjmuje wartość CheckBoxa
 51.     End Sub
 52.  
 53.     Private Sub Disconnect_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Disconnect_Button.Click
 54.         Timer1.Stop()                           'zatrzymaj Timer1
 55.         Connect_button.Enabled = True           'aktywuj i dezaktywuj przyciski
 56.         Disconnect_Button.Enabled = False
 57.         Button_exit.Enabled = True
 58.         baudComboBox.Enabled = True
 59.         portComboBox.Enabled = True
 60.         SerialPort1.Close()                     'zamknij port
 61.     End Sub
 62.  
 63.     Private Sub portComboBox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles portComboBox.SelectedIndexChanged
 64.         My.Settings.Port_numer = portComboBox.Text
 65.     End Sub
 66.  
 67.     Private Sub baudComboBox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles baudComboBox.SelectedIndexChanged
 68.         My.Settings.Baud_rate = baudComboBox.Text
 69.     End Sub
 70.  
 71.     Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
 72.         ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting())
 73.     End Sub
 74.  
 75.     Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 76.  
 77.     End Sub
 78.     ' Włączenie lub wyłączenie przekaźników systemu
 79.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
 80.  
 81.     End Sub
 82.  
 83.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Enter
 84.  
 85.     End Sub
 86.  
 87.     Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
 88.         Label3.Text = TimeOfDay
 89.     End Sub
 90.     Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String) 'input from ReadExisting
 91.         If Me.RichTextBox1.InvokeRequired Then
 92.             Dim x As New SetTextCallback(AddressOf ReceivedText)
 93.             Me.Invoke(x, New Object() {(text)})
 94.  
 95.         Else
 96.             Me.RichTextBox1.Text &= [text] 'append text
 97.         End If
 98.     End Sub
 99.  
 100.     Private Sub GroupBox5_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GroupBox5.Enter
 101.  
 102.     End Sub
 103.  
 104.     Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 105.         '  Dialog1.Visible = True
 106.  
 107.     End Sub
 108.  
 109.     Private Sub Button_exit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_exit.Click
 110.         Me.Close()
 111.     End Sub
 112.  
 113.     Private Sub Button2_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 114.         SerialPort1.Write(RichTextBox1.Text & vbCr) 'concatenate with \n
 115.         RichTextBox1.Clear()
 116.     End Sub
 117.  
 118.     Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
 119.         SerialPort1.Write(RichTextBox1.Text & vbCr) 'concatenate with \n
 120.         ' RichTextBox1.Clear()
 121.     End Sub
 122.  
 123.     Private Sub PictureBox11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
 124.  
 125.     End Sub
 126.  
 127.     Private Sub PictureBox8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox8.Click
 128.  
 129.     End Sub
 130. End Class
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1201
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: niveasoft » 11 sie 2018, 22:43

Problemem w tym wszystkim jest tylko to że odbiór danych jest w innym wątku i nie możesz tak bezpośrednio w nim zmieniać coś w innych obiektach.
Po to tam były te Delegate i Callbacki, ale to wprowadza niepotrzebny galimatias.
Sprawa jest bardzo prosta i robi się to niemal tak samo jak w Bascom. Można sobie szukać różnych rzeczy funkcją "Instr".
Oczywiście reszta operacji na stringach też jest możliwa.

Wywalamy te Delegate a zamiast nich powołujemy dwie zmienne globalne "Received" i "Mystring"
Czyścimy ten sub który odbiera dane i wpisujemy prostą formułkę.
 1.     Dim received As String       'dwie globalne zmienne zamiast tych Delegate
 2.     Dim mystring As String
 3.  
 4. Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
 5.  
 6.         received = received & SerialPort1.ReadExisting() 'dodawaj paczki danych aż znajdziemy Enter
 7.  
 8.         'szukamy Entera
 9.         If InStr(1, received, vbcr) > 0 Then 'czy w Received jest Enter?
 10.  
 11.             mystring = received 'przepisz dane
 12.             received = ""       'wyczyść string
 13.             Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf ReceivedText))  'skocz do innego wątku
 14.  
 15.         End If
 16.  
 17.     End Sub
 18.  
Ta ostatnia linijka da znać innemu Subowi w programie że mamy nowe dane, ale oczywiście dopiero wtedy jak znajdziemy Enter ;)
 1.  
 2.     Private Sub ReceivedText() 'input from ReadExisting
 3.  
 4.         'w tym Subie już możesz bez problemu uaktualniać Labele czy Textboxy
 5.         'tu operujemy na globalnej zmiennej Mystring
 6.         'np dostaliśmy wiadomość "NAP=100,7"
 7.  
 8.         'szukamy..
 9.         If instr(1, mystring, "NAP=") > 0 Then 'jesli w stringu znaleźliśmy NAP=
 10.             'dzielimy sobie string od wystapienia znaku równości
 11.             Dim myarr() As String = mystring.Split("=") '
 12.             'teraz mamy dwa stringi
 13.             'w Myarr(0) mamy "NAP=" i to sobie odrzucamy
 14.             'wykorzystujemy drugi Myarr(1) w którym mamy "100.7"
 15.             'możesz teraz z tym zrobić co chcesz
 16.             MyLabel.Text = myarr(1) 'załadowanie do Labela
 17.             MyTextbox.Text = myarr(1) 'załadowanie do okienka tekstowego
 18.             'itd...
 19.  
 20.         End If
 21.  
 22.  
 23.     End Sub
Warto czasem sprawdzać If Myarr.Lenght > 0 ;)
Nie sposób wszystko opisać od razu a roboty tyle że nie wiadomo w co ręce włożyć :D
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 12 sie 2018, 18:29

No to pięknie, twoja regułka sprawiła że ożył mój panel kontrolny. Wielkie dzięki Bartku. Jedna sprawa już załatwiona.
A teraz kolejna może i łatwa, ale. Mam taką regułkę i jak nacisnę guzik pobierz dane to najpierw wysyła powiedzmy "id pomiaru" i to o co tak bardzo proszę odbiera tyle że jeden pomiar,
a ja chciałbym aby pomiary były odbierane wszystkie w odstępach czasowych 100ms.
 1.     Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
 2.         SerialPort1.Write("PN1" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Temperatura 1
 3.         SerialPort1.Write("PN2" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Temperatura 2
 4.         SerialPort1.Write("PN3" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Napięcie 1
 5.       ' itd......
 6.     End Sub
Co robię nie tak ?
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1201
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: niveasoft » 12 sie 2018, 18:43

Do kolorowania wybieram u góry VB.NET

Robię to tak że używam do tego Timera co jest chyba oczywiste.
Więc pakujesz do aplikacji Timer i ustawiasz interwał na 100ms.
Potem dodajesz jedną zmienną globalną "DIm Sequence As Integer" żeby tak po amerykańsku ;)

W subie od zapytania dajesz tylko :
 1.  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
 2.  
 3. Sequence = 4
 4. Timer1.Start()
 5.  
 6. End Sub
W subie od Timera czyli Tick:
 1. Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
 2.  
 3. If Sequence > 0 Then
 4.  Select Case Sequence
 5.    Case 4
 6.       SerialPort1.Write("PN1" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Temperatura 1
 7.   Case 3
 8.       SerialPort1.Write("PN2" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Temperatura 2
 9.   Case 2
 10.      SerialPort1.Write("PN3" + Chr(13) + Chr(13))                      ' Napięcie 1
 11.  
 12.   Case 1
 13.     Timer1.Stop()  'przykład
 14. End Select
 15.  
 16.  Sequence -= 1      'odejmuj jeden co 100ms
 17.  
 18. End If   ''Timer może sobie chodzić, ten kod się wykonuje tylko gdy Sequence > 0
 19.  
 20.  'możesz zatrzymać Timer kiedy zero itd..
 21.  
 22. End Sub
 23.  
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 12 sie 2018, 20:16

No i cacy! Teraz Pobiera dane każde do swojego miejsca tylko musiałem ustawić timer1 na 300ms bo te 100 to trochę za szybko. :o
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 15 sie 2018, 10:37

Bartku, a jak rozwiązać problem z otwieraniem pliku zewnętrznego typu exe. Chodzi o to że jak nacisnę przycisk "SET HC-12" to powinien otworzyć się podprogram zmieniający parapetry
modułu komunikacyjnego, i tak mam np.
 1.    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
 2.         System.Diagnostics.Process.Start("HC-12 config", "C:\Users\Karlos\Documents\Visual Studio 2010\Projects\System Kontroli MPPT\System Kontroli MPPT\bin\Release\HC-12 config.exe")
 3.  
 4.     End Sub
Jest to sposób niezbyt ciekawy. Na pewno jest inna możliwość. Dlatego że zawsze będę musiał się odwoływać do pełnej ścieżki, a wystarczyło by do samego katalogu projektu.
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1201
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: niveasoft » 15 sie 2018, 12:08

Myślę, że trzeba odczytać ścieżkę folderu z którego uruchamiasz program i dopisać do niej nazwę programu który chcesz uruchomić. Coś w ten deseń:
 1.  
 2.         Try
 3.             System.Diagnostics.Process.Start(My.Application.Info.DirectoryPath & "\moj_program.exe")
 4.  
 5.         Catch ex As Exception
 6.             MessageBox.Show("Brak programu moj_program.exe")
 7.         End Try
Poniżej masz kilka metod na określenie ścieżki programu:
 1. My.Application.Info.DirectoryPath
 2.  
 3. Environment.CurrentDirectory
 4.  
 5. System.Windows.Forms.Application.StartupPath
 6.  
 7. AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory
Pewnie jest tego więcej.
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 15 sie 2018, 23:27

Dzięki za podpowiedzi i jakoś się z tym uporałem. Co prawda wybrałem jednak sposób na otwarcie pliku poprzez dialog.
 1.     Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
 2.         OpenFileDialog1.Filter = "All Files |*.*"
 3.         If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 4.             System.Diagnostics.Process.Start(OpenFileDialog1.FileName)
 5.         End If
 6.     End Sub
Jak by kto miał kłopoty z tym czymś.
Awatar użytkownika
Karlos128@nos
Posty: 53
Rejestracja: 18 sie 2015, 13:32

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: Karlos128@nos » 25 lis 2020, 10:37

Witam ponownie, moje pytanko jest takie :?:
W jaki sposób przepisać z MaskedTextBox1 w którym jest np. 25.35 do RichTextBox1, w którym to powinno wyświetlić się tak samo, a tu wyświetla 25,35.
Chodzi o to aby po 25 nie wstawiał przecinka tylko kropkę. Inaczej mówiąc chodzi mi o liczby dziesiętne.
Jest to dla mnie istotne bo chciałbym wysłać taką postać do xmegi .
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1201
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Wysyłanie i odbieranie danych w Visual basic

Post autor: niveasoft » 25 lis 2020, 13:00

replacechar
ODPOWIEDZ