Generator Si5351

Pytania, kody i porady dotyczące nie tylko Bascom.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 25 mar 2023, 13:03

Witam :)

Mała modyfikacja programu . Kręcenie enkoderem było czasochłonne i nie przypadło mi do gustu .
Miejsce enkodera zajęła klawiatura 4x4 na porcie PD .
Zmiana dotyczy również wyświetlacza który został zmieniony na 20x4 .
 1.    $regfile = "m8def.dat"
 2.     $crystal = 8000000                                      '8MHz internal RC clock
 3.  
 4.     $hwstack = 128
 5.     $swstack = 64
 6.     $framesize = 128
 7.  
 8.   '-------------------------------------------------------------------------------
 9.     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
 10.     Config Lcd = 20 * 4
 11.  
 12.     Config Portb.1 = Output                                 'dds
 13.     Config Portb.2 = Output                                 'dds
 14.     Config Sda = Portb.1
 15.     Config Scl = Portb.2
 16.     Config Kbd = Portd                                      'klawiatura 4x4
 17.     Set Portb.1
 18.     Set Portb.2
 19.  
 20.         ' Declare Variables
 21.  
 22.     Dim Mhz As String * 2                                   'display subroutine variables
 23.     Dim Khz As String * 3
 24.     Dim Hz As String * 3
 25.     Dim Lastftext As String * 6                             'for display of freqb khz & Hz digits
 26.     Dim Freqtxt As String * 9
 27.     Dim Tekst1 As String * 9
 28.     Dim Mem_hz(3) As Dword                                  ' pamieć częstotliwości
 29.     Dim Fcnt As Byte
 30.     Dim Temp As Byte                                        'temporary variable used in sendfreq and sbarplot routines
 31.     Dim Temp1 As Byte                                       ' temp dla pamiec czestotliwosci
 32.     Dim Frequency As Dword                                  'four byte unsigned variable
 33.     Dim Gfreq As Dword                                      'calculates si5351 VFO output frequency
 34.     Dim Stepsize As Byte
 35.     Dim Delta As Dword
 36.     Dim Update As Bit                                       'bit is set (1) if a switch or encoder has changed
 37.     Dim Fvco As Dword                                       'si5351 vco frequency
 38.     Dim Outdivider As Dword                                 '4,6,8-900
 39.     Dim Rdivider As Byte                                    'Normally 1 unless freqeuncy<1MHz then 1,2,4,8,16,32,64 or 128 only
 40.     Dim Rbyte As Byte                                       'used as temp store before final data load to si5351
 41.     Dim Afactor As Dword
 42.     Dim Bfactor As Dword
 43.     Dim Fvalue As Single                                    'used to determine accuracy of fractional calculation
 44.     Dim Finteger As Dword
 45.     Dim Klw As Byte , Pozycja As Byte                       'klawiatura
 46.     Dim Znak As String * 1 , Wartosc As String * 9          ' klawiatura
 47.  
 48.  
 49.     Dim Ms0p1 As Dword                                      '18-bit MS0_P1 si5351 parameters for Output 0
 50.     Dim M0p11 As Byte At Ms0p1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 51.     Dim M0p12 As Byte At Ms0p1 + 1 Overlay
 52.     Dim M0p13 As Byte At Ms0p1 + 2 Overlay
 53.     Dim M0p14 As Byte At Ms0p1 + 3 Overlay                  'most significant byte for ms0p1
 54.  
 55.     'Note: MS0_P2 and MS0_P3 are hard-coded as 0 and 1 respectively so ignored during dimensioning
 56.                                                           'si5351 parameters for PLLA
 57.     Dim Msnap1 As Dword                                     '18-bit variable for MSNA_P1
 58.     Dim Ms11 As Byte At Msnap1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 59.     Dim Ms12 As Byte At Msnap1 + 1 Overlay
 60.     Dim Ms13 As Byte At Msnap1 + 2 Overlay
 61.     Dim Ms14 As Byte At Msnap1 + 3 Overlay                  'most significant byte
 62.  
 63.     Dim Msnap2 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P2
 64.     Dim Ms21 As Byte At Msnap2 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 65.     Dim Ms22 As Byte At Msnap2 + 1 Overlay
 66.     Dim Ms23 As Byte At Msnap2 + 2 Overlay
 67.     Dim Ms24 As Byte At Msnap2 + 3 Overlay                  'most significant byte
 68.  
 69.     Dim Msnap3 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P3
 70.     Dim Ms31 As Byte At Msnap3 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 71.     Dim Ms32 As Byte At Msnap3 + 1 Overlay
 72.     Dim Ms33 As Byte At Msnap3 + 2 Overlay
 73.     Dim Ms34 As Byte At Msnap3 + 3 Overlay                  'most significant byte
 74.  
 75.     Dim Regaddr As Byte , Regdata As Byte                   'for i2c calls
 76.     Dim Siaddr1 As Byte , Siaddr2 As Byte                   'for writing to si5351 CLK0 and CLK1
 77.  
 78.         '    Declare Constants
 79.     Const Startfreq = 10000                                 'xxx                          '40m starting frequency
 80.     Const Xtal = 25001400                                   ' xxx 25000000   '**NOTE: Value may be adjusted during alignment ***
 81.     Const Cfactor = 1048575                                 'xxx 1048575
 82.  
 83.     Frequency = Startfreq                                   'initialise frequency (20m for now)
 84.     Stepsize = 3
 85.     Delta = 1000
 86.     Temp1 = 0
 87.     Mem_hz(1) = 30000                                       ' Częstotliwości startowe pamięci
 88.     Mem_hz(2) = 20000
 89.     Mem_hz(3) = 10000
 90.     '     Declare Subroutines
 91.     Declare Sub Si5351init                                  'initialises si5351
 92.     Declare Sub Displaylcd                                  'displays current oscillator frequency
 93.     Declare Sub Calculate                                   'converts current VFO or BFO freq to data for si5351
 94.     Declare Sub Sendfreq                                    'sends VFO or BFO/CIO freq data to si5351 CLK0 or CLK1 respectively
 95.     Declare Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)       'for i2c write to si5351
 96.     Declare Sub Wybor_clk
 97.     Declare Sub Zapis
 98.     '***************************** Program *****************************************
 99.  
 100.     '      initialise i2c here...
 101.     I2cinit
 102.     Waitms 50                                               'for i2c to settle and for lcd RC reset time
 103.     Cursor Off                                              'LCD cursor of
 104.     Cls
 105.     Update = 0                                              'clear the flags
 106.  
 107.     Si5351init                                              'initialises si5351
 108.     Gfreq = Frequency
 109.      Calculate
 110.     Siaddr1 = 26
 111.     Siaddr2 = 42
 112.      Sendfreq
 113.     Regaddr = 16
 114.     Regdata = 79
 115.      Call Siout(regaddr , Regdata)
 116.     Siaddr1 = 34
 117.     Siaddr2 = 50
 118.      Sendfreq
 119.     Siaddr1 = 34
 120.     Siaddr2 = 58
 121.      Sendfreq
 122.     Regaddr = 17
 123.     Regdata = 111
 124.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 125.     Regaddr = 18
 126.     Regdata = 111
 127.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 128.      Wybor_clk
 129.     Displaylcd                                              'then display frequency and status on lcd
 130.  
 131.  
 132.     Do                                                      'Start of main program
 133.       Skok:
 134.      If Klw = 11 Then
 135.           Incr Stepsize
 136.           Waitms 500                                        ' xxx
 137.        If Stepsize = 8 Then                                 'xxx
 138.           Stepsize = 1
 139.        End If
 140.        If Stepsize = 1 Then Delta = 5                       'Delta value sets tuning rates of 5, 100, 1000 and 10000 Hz/step
 141.        If Stepsize = 2 Then Delta = 100                     '24 steps/turn encoder gives about 120Hz, 2.4, 24 and 240kHz/turn
 142.        If Stepsize = 3 Then Delta = 1000
 143.        If Stepsize = 4 Then Delta = 10000
 144.        If Stepsize = 5 Then Delta = 100000                  'xxx
 145.        If Stepsize = 6 Then Delta = 1000000                 ' xxx
 146.        If Stepsize = 7 Then Delta = 10000000                ' xxx
 147.         Update = 1
 148.          Displaylcd                                         'to flag this change
 149.      End If
 150.       If Klw = 3 Then                                       ' Hz +
 151.           Frequency = Frequency + Delta
 152.            If Frequency > 150000000 Then
 153.               Frequency = 150000000
 154.  
 155.            End If
 156.            Update = 1
 157.           Displaylcd
 158.  
 159.       End If
 160.  
 161.       If Klw = 7 Then                                       ' Hz -
 162.         Frequency = Frequency - Delta
 163.  
 164.          If Frequency > 150000000 Then
 165.             Frequency = 10000
 166.          End If
 167.          If Frequency < 10000 Then
 168.              Frequency = 10000
 169.          End If
 170.            Update = 1
 171.           Displaylcd
 172.  
 173.       End If
 174.  
 175.       If Klw = 15 Then : Wybor_clk : End If                 ' Wybor_clk
 176.  
 177.      If Update = 1 Then                                     'encoder or buttons changed so update display and si5351
 178.                                                             'show new frequency and status
 179.        Gfreq = Frequency
 180.          Displaylcd                                         'gfreq holds value used for si5351
 181.          Calculate                                          'calculate new VFO data
 182.          Sendfreq                                           'and send it to the si5351
 183.          Call Siout(regaddr , Regdata)                      'enable CLK0, source=crystal, PLLA=integer mode, power level=8mA i.e. 0dB
 184.          Update = 0
 185.                                                             'and update flag
 186.      End If
 187.       '============================================================================
 188.       '   Przejście do Sub zapis nowej Hz , zabezpieczenie przekroczenia Hz
 189.       '============================================================================
 190.       Waitms 100
 191.        Klw = Getkbd()
 192.        If Klw = 12 Then
 193.          Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 194.            Zapis
 195.        End If
 196.  
 197.     Loop                                                    'End of main program
 198.    End
 199.  
 200.     '**********************************************************************
 201.     'Subroutines...
 202.     '=====================================================================
 203.  
 204.     '==============================================================================================
 205.               ' wybór wyjścia clk0 , clk1 , clk2
 206.     '==============================================================================================
 207.       Sub Wybor_clk
 208.            Incr Temp1
 209.            Waitms 500
 210.         If Temp1 = 1 Then
 211.            Mem_hz(3) = Frequency                            'pamięć hz clk2
 212.            Frequency = Mem_hz(1)                            ' odczyt hz clk0
 213.            Siaddr1 = 26                                     'adres początkowy PLLA
 214.            Siaddr2 = 42                                     'adres początkowy CLK0
 215.            Update = 1
 216.           Elseif Temp1 = 2 Then
 217.            Mem_hz(1) = Frequency                            'pamięć hz clk0
 218.            Frequency = Mem_hz(2)                            ' odczyt hz clk1
 219.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 220.            Siaddr2 = 50                                     'adres początkowy CLK1
 221.            Update = 1
 222.           Elseif Temp1 = 3 Then
 223.            Mem_hz(2) = Frequency                            'pamięć hz clk1
 224.            Frequency = Mem_hz(3)                            ' odczyt hz clk2
 225.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 226.            Siaddr2 = 58                                     'adres początkowy CLK2
 227.            Update = 1
 228.         End If
 229.           If Temp1 = 4 Then
 230.             Temp1 = 0
 231.           End If
 232.       End Sub
 233.  
 234.     '========================================================================
 235.  
 236.     '========================================================================
 237.     Sub Displaylcd
 238.                            '
 239.          Tekst1 = "000000000"
 240.        Freqtxt = Str(frequency)                             ' (frequency)
 241.        Fcnt = Len(freqtxt)
 242.      If Fcnt = 1 Then
 243.         Mid(tekst1 , 9 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 9
 244.            Elseif Fcnt = 2 Then
 245.         Mid(tekst1 , 8 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 8
 246.            Elseif Fcnt = 3 Then
 247.         Mid(tekst1 , 7 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 7
 248.            Elseif Fcnt = 4 Then
 249.         Mid(tekst1 , 6 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 6
 250.            Elseif Fcnt = 5 Then
 251.         Mid(tekst1 , 5 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 252.            Elseif Fcnt = 6 Then
 253.         Mid(tekst1 , 4 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 254.            Elseif Fcnt = 7 Then
 255.         Mid(tekst1 , 3 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 3
 256.            Elseif Fcnt = 8 Then
 257.         Mid(tekst1 , 2 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 2
 258.            Elseif Fcnt = 9 Then
 259.         Mid(tekst1 , 1 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 1
 260.      End If
 261.  
 262.           Locate 1 , 2
 263.            Lcd Mid(tekst1 , 1 , 3)
 264.            Lcd "."
 265.          Lcd Mid(tekst1 , 4 , 3)
 266.           Lcd "."
 267.          Lcd Mid(tekst1 , 7 , 3)
 268.           Lcd " Hz"
 269.           Locate 2 , 1                                      'second line
 270.      Select Case Stepsize
 271.        Case 1 : Lcd " 5 Hz  "
 272.        Case 2 : Lcd " 100 Hz"
 273.        Case 3 : Lcd " 1 kHz "
 274.        Case 4 : Lcd " 10 kHz"
 275.        Case 5 : Lcd " 100kHz "
 276.        Case 6 : Lcd " 1 MHz "
 277.        Case 7 : Lcd " 10 MHz "
 278.      End Select
 279.  
 280.         Locate 2 , 10                                       'second line
 281.      Select Case Temp1
 282.        Case 1 : Lcd "CLK0"
 283.        Case 2 : Lcd "CLK1"
 284.        Case 3 : Lcd "CLK2"
 285.  
 286.  
 287.  
 288.      End Select
 289.  
 290.  
 291.     End Sub
 292.  
 293.     '**********************************************************************
 294.     ' subroutine to initialise the si5351 chip via I2C
 295.     '**********************************************************************
 296.  
 297.     Sub Si5351init
 298.  
 299.         Regaddr = 183
 300.         Regdata = 192
 301.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'set xtal load cap to 10pF
 302.         Regaddr = 3
 303.         Regdata = 0
 304.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'enable all outputs
 305.         Regaddr = 15
 306.         Regdata = 0
 307.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'select xtal as PLL input source
 308.         Regaddr = 16
 309.         Regdata = 15                                        'PLLA is source, 8mA output
 310.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'configure clock 0 control register
 311.       Waitms 10                                             'wait 10ms just in case
 312.  
 313.     End Sub
 314.  
 315.     '********************************************************************************
 316.     ' calculate data bytes for current VFO or BFO frequency to send to si5351a CLK0/1
 317.     '********************************************************************************
 318.     Sub Calculate
 319.  
 320.         Rdivider = 1                                        'initialise r
 321.         Outdivider = 900000000 \ Gfreq                      'and outdivider
 322.       While Outdivider > 900                                '900
 323.         Rdivider = 2 * Rdivider
 324.         Outdivider = Outdivider \ 2
 325.       Wend
 326.         Fvco = Outdivider Mod 2                             'check outdivider is an even number
 327.  
 328.       If Fvco <> 0 Then Outdivider = Outdivider - 1         'using fvco as a temporary register
 329.         Fvco = Outdivider * Rdivider
 330.         Fvco = Fvco * Gfreq                                 'determine PLL frequency
 331.      Select Case Rdivider                                   'determine value of R44 bits [6:4]
 332.         Case 1 : Rbyte = 0                                  '000 0000
 333.         Case 2 : Rbyte = 16                                 '001 0000
 334.         Case 4 : Rbyte = 32                                 '010 0000
 335.         Case 8 : Rbyte = 48                                 '011 0000
 336.         Case 16 : Rbyte = 64                                '100 0000
 337.         Case 32 : Rbyte = 80                                '101 0000
 338.         Case 64 : Rbyte = 96                                '110 0000
 339.         Case 128 : Rbyte = 112                              '111 0000
 340.      End Select
 341.        Afactor = Fvco \ Xtal
 342.        Fvalue = Afactor * Xtal                              'fvalue = fvco -afactor * xtal
 343.        Fvalue = Fvco - Fvalue                               'a+b/c
 344.        Fvalue = Fvalue * Cfactor
 345.        Fvalue = Fvalue \ Xtal
 346.        Bfactor = Fvalue
 347.        Ms0p1 = 128 * Outdivider
 348.        Ms0p1 = Ms0p1 - 512
 349.        Fvalue = 128 * Bfactor
 350.        Fvalue = Fvalue \ Cfactor
 351.        Finteger = Fvalue
 352.        Msnap1 = 128 * Afactor
 353.        Msnap1 = Msnap1 + Finteger                           'finteger used instead of fvalue for variable matching
 354.        Msnap1 = Msnap1 - 512
 355.        Msnap3 = Finteger * Cfactor                          'using msnap3 as temp result buffer
 356.        Msnap2 = 128 * Bfactor
 357.        Msnap2 = Msnap2 - Msnap3
 358.        Msnap3 = Cfactor
 359.      'calculations are complete so now build and send the required output data bytes by calling sendfreq  (About 20 bytes sent per frequency)
 360.     End Sub
 361.  
 362.     '**********************************************************************
 363.     ' send converted freq data to si5351 for CLK0 output
 364.     '**********************************************************************
 365.     Sub Sendfreq
 366.  
 367.           Regaddr = Siaddr1
 368.      Call Siout(regaddr , Ms32)                             'R26=msnap3[15:8]
 369.      Incr Regaddr
 370.      Call Siout(regaddr , Ms31)                             'R27=msnap3[7:0]
 371.      Incr Regaddr
 372.      Call Siout(regaddr , Ms13)                             'R28=msnap1[17:16] in R28[1:0] with R28[7:2]=0
 373.      Incr Regaddr
 374.      Call Siout(regaddr , Ms12)                             'R29=msnap1[15:8]
 375.      Incr Regaddr
 376.      Call Siout(regaddr , Ms11)                             'R30=msnap1[7:0]
 377.           Temp = Ms33                                       'temp[3:0]=msnap3[19:16]
 378.      Swap Temp                                              'temp[7:4]=msnap3[19:16]
 379.           Temp = Temp Or Ms23                               'temp[7:4]=msnap3[19:16] and temp[3:0]=msnap2[19:16]
 380.      Incr Regaddr
 381.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R31=(msnap3[19:16],msnap2[19:16])
 382.      Incr Regaddr
 383.      Call Siout(regaddr , Ms22)                             'R32=msnap2[15:8]
 384.      Incr Regaddr
 385.      Call Siout(regaddr , Ms21)                             'R33=msnap2[7:0]
 386.  
 387.  
 388.           Regaddr = Siaddr2
 389.           Regdata = 0
 390.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R42=MS0_P3[15:8]
 391.      Incr Regaddr
 392.           Regdata = 1
 393.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R43=MS0_P3[7:0]
 394.           Temp = Rbyte
 395.           Temp = Temp Or M0p13
 396.      Incr Regaddr
 397.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R44=(0,R[7:4],MS0_P1[17:16])
 398.      Incr Regaddr
 399.      Call Siout(regaddr , M0p12)                            'R45=MS0_P1[15:8]
 400.      Incr Regaddr
 401.      Call Siout(regaddr , M0p11)                            'R46=MS0_P1[7:0]
 402.      Incr Regaddr
 403.           Regdata = 0
 404.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R47=(MS0_P3[19:16],MS0_P2[19:16]) and both are always 0
 405.      Incr Regaddr
 406.           Regdata = 0
 407.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R48=MS0_P2[15:8]=0 always
 408.      Incr Regaddr
 409.           Regdata = 0
 410.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R49=MS0_P2[7:0]=0 always
 411.  
 412.  
 413.     End Sub
 414.     '===================================================================================
 415.     '   obsluga klawiatury       wpisujemy czestotliwość w Hz   150000000   , 000010000
 416.     '      Użycie klawiszy A (Hz +) , B (Hz -) , C (step) , D (wybor_clk) wpisze do ciągu znakow " 0 "
 417.     '===================================================================================
 418.     Sub Zapis
 419.          Skok1:
 420.         Cursor On
 421.         Cursor Blink
 422.         Wartosc = Space(0)
 423.         Pozycja = 0
 424.         Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz "
 425.        Do
 426.  
 427.             Klw = Getkbd()
 428.  
 429.           If Pozycja = 10 Then
 430.                Frequency = Val(wartosc)
 431.               If Frequency < 10000 Then
 432.                   Locate 4 , 1 : Lcd " MIN Hz 10.000 khz "
 433.                    Waitms 1000
 434.                   Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 435.                   Goto Skok1
 436.               End If
 437.  
 438.              If Frequency > 150000000 Then
 439.                Locate 4 , 1 : Lcd " MAX Hz 150.000 Mhz "
 440.                 Waitms 1000
 441.                Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 442.                  Cursor Off
 443.                  Cursor Noblink
 444.  
 445.                   Goto Skok1
 446.              End If
 447.               Update = 1
 448.                Cursor Off
 449.                  Cursor Noblink
 450.                   Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 451.                    Goto Skok
 452.           End If
 453.              Waitms 300
 454.           If Klw = 14 Then
 455.               Wartosc = Space(0)
 456.                Pozycja = 0
 457.           End If
 458.           If Klw <> 16 Then
 459.              Znak = Lookupstr(klw , Dta)
 460.                Insertchar Wartosc , Pozycja , Znak
 461.                  Locate 4 , 9 : Lcd Wartosc
 462.                   Pozycja = Pozycja + 1
 463.           End If
 464.  
 465.        Loop
 466.     End Sub
 467.  
 468.  
 469. Dta:
 470. Data "1" , "2" , "3" , "0" , "4" , "5" , "6" , "0" , "7" , "8" , "9" , "0" , "0" , "0" , "0" , "0"
 471.  
 472.  
 473.  
 474.     '**********************************************************************
 475.     ' i2c transmission to si5351
 476.     '**********************************************************************
 477.     Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)
 478.      'subroutine sends databyte to register_nbr at i2c address 192 (si5351 register read is from address 194)
 479.      'Write a single byte (slave address 192, register sireg, value sibyte)
 480.      I2cstart
 481.      I2cwbyte 192                                           'i2c address of si5351a
 482.      Waitus 1                                               'suggested delay from forum
 483.      I2cwbyte Sireg
 484.      Waitus 1
 485.      I2cwbyte Sidata
 486.      Waitus 1
 487.      I2cstop
 488.  
 489.     End Sub
Klawiatura użyta jest taka sama jak na obrazku .
Sposób podłączenia klawiatury do portu .
klawiatura 4x4 do si5351.JPG
Klawisze numeryczne wiadomo do czego służą ;)
"A " częstotliwość +
"B" częstotliwość -
"C" krok częstotliwości
"D" wybór wyjścia CLK0 , CLK1 , CLK2 które chcemy regulować
" * " wejście w tryb wprowadzania częstotliwości z klawiatury
" # " cofanie na początek wiersza w razie błędu podczas pisania
Częstotliwość wpisujemy dziewięć cyfr częstotliwości w Hz np. 145500000 , 000555000 , użycie klawiszy A,B,C,D wstawi wartość 0 do ciągu znaków .
Dziesiąta pozycja wpisze automatycznie częstotliwość do generatora .

Pozdrawiam Henryk :D
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
Jacek
Posty: 384
Rejestracja: 25 kwie 2016, 19:14

Re: Generator Si5351

Post autor: Jacek » 25 mar 2023, 15:31

Pan Henryk piękna robota.
pozdrawiam Jacek.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 26 mar 2023, 13:42

Jacek pisze:
25 mar 2023, 15:31
Pan Henryk piękna robota.
pozdrawiam Jacek.
Dziękuje Jacku , do pięknej roboty jeszcze daleko ;)

Na chwilę obecną generator wylądował w zgrabnym pudełku jako podręczny przyrządzik radiowy .
si5351.JPG
Teraz konieczna jest optymalizacja kodu , bo po ostatnich moich modyfikacjach ( których brak w wersji zamieszczonej w wątku ;) ) zostało mi wolnej pamięci w procku 100 bajtów :(
Na sam koniec jeszcze jeden problem jaki mnie dotyka , to pomiar częstotliwości oscylatora z którym mam spory kłopot .Skubany układ jest tak mały , że nie potrafię precyzyjnie przyłożyć sondy pomiarowej .

Pozdrawiam Henryk .
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
Jacek
Posty: 384
Rejestracja: 25 kwie 2016, 19:14

Re: Generator Si5351

Post autor: Jacek » 26 mar 2023, 17:48

Fajny przyrząd a możesz przypomnieć do ilu śmiga MHz? przydał by się taki w moim schack'u ;)
pozdrawiam Jacek.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 26 mar 2023, 18:17

Śmiga od 10 kHz do 150 MHz , powyżej mój moduł się dusi .
Jeszcze nie ogarniam tej matematyki w subach PLL , jak " rozgryzę " co autor przykładu miał na myśli to będzie śmigać do 160 MHz .
Awatar użytkownika
Jacek
Posty: 384
Rejestracja: 25 kwie 2016, 19:14

Re: Generator Si5351

Post autor: Jacek » 26 mar 2023, 21:12

Witam to jak projekt będzie gotowy to ja się piszę na pcb jeśli będzie dostępne oraz kod.
pozdrawiam Jacek.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 27 mar 2023, 9:40

Jacek pisze:
26 mar 2023, 21:12
Witam to jak projekt będzie gotowy to ja się piszę na pcb jeśli będzie dostępne oraz kod.
pozdrawiam Jacek.
Płytki pcb nie planuje projektować bo ten układzik można złożyć na płytce uniwersalnej ;)
si5351_schemat.JPG
Co do kodu , to ten z klawiaturą można ładować do procka , a jak będzie już w ostatecznej wersji to sobie zrobisz aktualizację .

Pozdrawiam Henryk .
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 30 mar 2023, 17:43

Dzieńdoberek :)
Na ile wiedza pozwoliła , na tyle namieszałem w programie .
Dodane opcje :
Regulacja prądu wyjściowego wybranego generatora 2 , 4 , 6 , 8 mA .
W linii 3 mamy częstotliwość x mnożnik powielacza + częstotliwość pośrednia .
Dodane są trzy częstotliwości pośrednie 455 kHz , 9 MHz i 10,7 MHz .
Klawiszologia na fotce .
opis_klw.JPG
Ufff ..więcej z mojej głowy nie wydusze , to jest wersja ostatnia ;)
Na moje potrzeby zupełnie wystarczy .
 1.    $regfile = "m8def.dat"
 2.     $crystal = 8000000                                      '8MHz internal RC clock
 3.  
 4.     $hwstack = 128
 5.     $swstack = 64
 6.     $framesize = 128
 7.  
 8.   '-------------------------------------------------------------------------------
 9.     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
 10.     Config Lcd = 20 * 4
 11.  
 12.     Config Portb.1 = Output                                 'dds
 13.     Config Portb.2 = Output                                 'dds
 14.     Config Sda = Portb.1
 15.     Config Scl = Portb.2
 16.     Config Kbd = Portd                                      'klawiatura 4x4
 17.     Set Portb.1
 18.     Set Portb.2
 19.  
 20.         ' Declare Variables
 21.  
 22.     Dim Mhz As String * 2                                   'display subroutine variables
 23.     Dim Khz As String * 3
 24.     Dim Hz As String * 3
 25.     Dim Lastftext As String * 6                             'for display of freqb khz & Hz digits
 26.     Dim Freqtxt As String * 9
 27.     Dim Tekst1 As String * 9
 28.     Dim Mem_hz(3) As Dword                                  ' pamieć częstotliwości
 29.     Dim Miliamp(3) As Byte                                  ' pamięć prądu wyjściowego
 30.     Dim Fcnt As Byte
 31.     Dim Temp As Byte                                        'temporary variable used in sendfreq and sbarplot routines
 32.     Dim Temp1 As Byte                                       ' temp dla pamiec czestotliwosci
 33.     Dim Temp2 As Byte                                       ' temp dla wyboru pośredniej częstotliwości
 34.     Dim Temp3 As Byte
 35.     Dim Powiel As Byte                                      ' zmienna mnoznik powielacza
 36.     Dim Frequency As Dword                                  'four byte unsigned variable
 37.     Dim Hz_temp As Dword
 38.     Dim Gfreq As Dword                                      'calculates si5351 VFO output frequency
 39.     Dim Stepsize As Byte
 40.     Dim Delta As Dword
 41.     Dim Update As Bit                                       'bit is set (1) if a switch or encoder has changed
 42.     Dim Fvco As Dword                                       'si5351 vco frequency
 43.     Dim Outdivider As Dword                                 '4,6,8-900
 44.     Dim Rdivider As Byte                                    'Normally 1 unless freqeuncy<1MHz then 1,2,4,8,16,32,64 or 128 only
 45.     Dim Rbyte As Byte                                       'used as temp store before final data load to si5351
 46.     Dim Afactor As Dword
 47.     Dim Bfactor As Dword
 48.     Dim Fvalue As Single                                    'used to determine accuracy of fractional calculation
 49.     Dim Posrednia As Dword                                  'częstotliwość pośrednia
 50.     Dim Finteger As Dword
 51.     Dim Klw As Byte , Pozycja As Byte                       'klawiatura
 52.     Dim Znak As String * 1 , Wartosc As String * 9          ' klawiatura
 53.  
 54.  
 55.     Dim Ms0p1 As Dword                                      '18-bit MS0_P1 si5351 parameters for Output 0
 56.     Dim M0p11 As Byte At Ms0p1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 57.     Dim M0p12 As Byte At Ms0p1 + 1 Overlay
 58.     Dim M0p13 As Byte At Ms0p1 + 2 Overlay
 59.     Dim M0p14 As Byte At Ms0p1 + 3 Overlay                  'most significant byte for ms0p1
 60.  
 61.     'Note: MS0_P2 and MS0_P3 are hard-coded as 0 and 1 respectively so ignored during dimensioning
 62.                                                           'si5351 parameters for PLLA
 63.     Dim Msnap1 As Dword                                     '18-bit variable for MSNA_P1
 64.     Dim Ms11 As Byte At Msnap1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 65.     Dim Ms12 As Byte At Msnap1 + 1 Overlay
 66.     Dim Ms13 As Byte At Msnap1 + 2 Overlay
 67.     Dim Ms14 As Byte At Msnap1 + 3 Overlay                  'most significant byte
 68.  
 69.     Dim Msnap2 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P2
 70.     Dim Ms21 As Byte At Msnap2 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 71.     Dim Ms22 As Byte At Msnap2 + 1 Overlay
 72.     Dim Ms23 As Byte At Msnap2 + 2 Overlay
 73.     Dim Ms24 As Byte At Msnap2 + 3 Overlay                  'most significant byte
 74.  
 75.     Dim Msnap3 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P3
 76.     Dim Ms31 As Byte At Msnap3 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 77.     Dim Ms32 As Byte At Msnap3 + 1 Overlay
 78.     Dim Ms33 As Byte At Msnap3 + 2 Overlay
 79.     Dim Ms34 As Byte At Msnap3 + 3 Overlay                  'most significant byte
 80.  
 81.     Dim Regaddr As Byte , Regdata As Byte                   'for i2c calls
 82.     Dim Siaddr1 As Byte , Siaddr2 As Byte                   'for writing to si5351 CLK0 and CLK1
 83.  
 84.         '    Declare Constants
 85.     Const Startfreq = 10000                                 'xxx                          '40m starting frequency
 86.     Const Xtal = 25001400                                   ' xxx 25000000   '**NOTE: Value may be adjusted during alignment ***
 87.     Const Cfactor = 1048575                                 'xxx 1048575
 88.  
 89.  
 90.  
 91.     Powiel = 1
 92.     Temp1 = 0
 93.     Temp2 = 1
 94.     Temp3 = 0
 95.     Posrednia = 0
 96.     Frequency = Startfreq                                   'initialise frequency (20m for now)
 97.     Stepsize = 3
 98.     Delta = 1000
 99.  
 100.     Mem_hz(1) = 30000                                       ' Częstotliwości startowe pamięci
 101.     Mem_hz(2) = 20000
 102.     Mem_hz(3) = 10000
 103.     Miliamp(1) = 8
 104.     Miliamp(2) = 8
 105.     Miliamp(3) = 8
 106.  
 107.     '     Declare Subroutines
 108.     Declare Sub Si5351init                                  'initialises si5351
 109.     Declare Sub Displaylcd                                  'displays current oscillator frequency
 110.     Declare Sub Calculate                                   'converts current VFO or BFO freq to data for si5351
 111.     Declare Sub Sendfreq                                    'sends VFO or BFO/CIO freq data to si5351 CLK0 or CLK1 respectively
 112.     Declare Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)       'for i2c write to si5351
 113.     Declare Sub Wybor_clk
 114.     Declare Sub Zapis
 115.     Declare Sub Ma_out
 116.  
 117.     '***************************** Program *****************************************
 118.  
 119.     '      initialise i2c here...
 120.     I2cinit
 121.     Waitms 50                                               'for i2c to settle and for lcd RC reset time
 122.     Cursor Off                                              'LCD cursor of
 123.     Cls
 124.     Update = 0                                              'clear the flags
 125.  
 126.     Si5351init                                              'initialises si5351
 127.     Gfreq = Frequency
 128.      Calculate
 129.     Siaddr1 = 26
 130.     Siaddr2 = 42
 131.      Sendfreq
 132.     Regaddr = 16
 133.     Regdata = 79
 134.      Call Siout(regaddr , Regdata)
 135.     Siaddr1 = 34
 136.     Siaddr2 = 50
 137.      Sendfreq
 138.     Siaddr1 = 34
 139.     Siaddr2 = 58
 140.      Sendfreq
 141.     Regaddr = 17
 142.     Regdata = 111
 143.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 144.     Regaddr = 18
 145.     Regdata = 111
 146.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 147.      Wybor_clk
 148.      Displaylcd                                             'then display frequency and status on lcd
 149.  
 150.  
 151.     Do                                                      'Start of main program
 152.       Skok:
 153.        If Temp1 = 0 Then
 154.           Locate 2 , 15 : Lcd "mA " ; Miliamp(3)
 155.          Elseif Temp1 > 0 Then
 156.           Locate 2 , 15 : Lcd "mA " ; Miliamp(temp1)
 157.        End If
 158.       Locate 4 , 1 : Lcd "Pcz " ; Posrednia
 159.       Locate 3 , 15 : Lcd " x " ; Powiel
 160.        If Klw < 15 Then : Ma_out : End If
 161.      If Klw = 11 Then
 162.           Incr Stepsize
 163.           Waitms 200                                        ' xxx
 164.        If Stepsize = 8 Then                                 'xxx
 165.           Stepsize = 1
 166.        End If
 167.        If Stepsize = 1 Then Delta = 5                       'Delta value sets tuning rates of 5, 100, 1000 and 10000 Hz/step
 168.        If Stepsize = 2 Then Delta = 100                     '24 steps/turn encoder gives about 120Hz, 2.4, 24 and 240kHz/turn
 169.        If Stepsize = 3 Then Delta = 1000
 170.        If Stepsize = 4 Then Delta = 10000
 171.        If Stepsize = 5 Then Delta = 100000                  'xxx
 172.        If Stepsize = 6 Then Delta = 1000000                 ' xxx
 173.        If Stepsize = 7 Then Delta = 10000000                ' xxx
 174.         Update = 1
 175.          Displaylcd                                         'to flag this change
 176.      End If
 177.       If Klw = 3 Then                                       ' Hz +
 178.           Frequency = Frequency + Delta
 179.            If Frequency > 150000000 Then
 180.               Frequency = 150000000
 181.  
 182.            End If
 183.            Update = 1
 184.           Displaylcd
 185.  
 186.       End If
 187.  
 188.       If Klw = 7 Then                                       ' Hz -
 189.         Frequency = Frequency - Delta
 190.  
 191.          If Frequency > 150000000 Then
 192.             Frequency = 10000
 193.          End If
 194.          If Frequency < 10000 Then
 195.              Frequency = 10000
 196.          End If
 197.            Update = 1
 198.           Displaylcd
 199.  
 200.       End If
 201.  
 202.        '=============================================================================
 203.        ' wybór częstotliwości pośredniej
 204.        '=============================================================================
 205.        If Klw = 14 Then
 206.              Incr Temp2
 207.             Waitms 300
 208.           If Temp2 = 1 Then
 209.             Posrednia = 0
 210.             Elseif Temp2 = 2 Then
 211.              Posrednia = 455000
 212.             Elseif Temp2 = 3 Then
 213.              Posrednia = 9000000
 214.             Elseif Temp2 = 4 Then
 215.              Posrednia = 10700000
 216.             Elseif Temp2 > 4 Then
 217.              Posrednia = 0
 218.              Temp2 = 0
 219.              Locate 4 , 5 : Lcd Posrednia ; "        "
 220.  
 221.           End If
 222.           Displaylcd
 223.        End If
 224.      '======================================================================
 225.               ' mnoznik powielacza
 226.      '================================================================
 227.         If Klw = 0 Then
 228.              Incr Temp3
 229.             Waitms 300
 230.           If Temp3 = 1 Then
 231.             Powiel = 1
 232.             Elseif Temp3 = 2 Then
 233.              Powiel = 2
 234.             Elseif Temp3 = 3 Then
 235.              Powiel = 3
 236.             Elseif Temp3 = 4 Then
 237.              Powiel = 4
 238.             Elseif Temp3 > 4 Then
 239.              Powiel = 1
 240.              Temp3 = 0
 241.  
 242.           End If
 243.             Displaylcd
 244.         End If
 245.  
 246.         If Klw = 15 Then : Wybor_clk : End If               ' Wybor_clk
 247.  
 248.      If Update = 1 Then                                     'encoder or buttons changed so update display and si5351
 249.                                                             'show new frequency and status
 250.        Gfreq = Frequency
 251.          Displaylcd                                         'gfreq holds value used for si5351
 252.          Calculate                                          'calculate new VFO data
 253.          Sendfreq                                           'and send it to the si5351
 254.          Call Siout(regaddr , Regdata)                      'enable CLK0, source=crystal, PLLA=integer mode, power level=8mA i.e. 0dB
 255.          Update = 0
 256.                                                             'and update flag
 257.      End If
 258.  
 259.       Waitms 100
 260.        Klw = Getkbd()
 261.        If Klw = 12 Then                                     '   Przejście do Sub zapis nowej Hz
 262.          Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 263.            Zapis
 264.        End If
 265.  
 266.     Loop                                                    'End of main program
 267.    End
 268.  
 269.     '**********************************************************************
 270.     'Subroutines...
 271.     '=====================================================================
 272.  
 273.  
 274.     '===============================================================================
 275.       ' blok ustawień prądu wyjściowego clk0 , clk1 , clk2
 276.       '================================================================================
 277.      Sub Ma_out
 278.  
 279.        If Temp1 = 1 Then
 280.  
 281.          If Klw = 1 Then
 282.             Regaddr = 16
 283.             Regdata = 76
 284.             Miliamp(1) = 2
 285.           Elseif Klw = 4 Then
 286.             Regaddr = 16
 287.             Regdata = 77
 288.             Miliamp(1) = 4
 289.           Elseif Klw = 6 Then
 290.             Regaddr = 16
 291.             Regdata = 78
 292.             Miliamp(1) = 6
 293.           Elseif Klw = 9 Then
 294.             Regaddr = 16
 295.             Regdata = 79
 296.             Miliamp(1) = 8
 297.          End If
 298.            Call Siout(regaddr , Regdata)
 299.          Waitms 100
 300.           Update = 1
 301.           Regaddr = 49
 302.  
 303.        End If
 304.  
 305.        If Temp1 = 2 Then
 306.  
 307.          If Klw = 1 Then
 308.             Regaddr = 17
 309.             Regdata = 108
 310.             Miliamp(2) = 2
 311.           Elseif Klw = 4 Then
 312.             Regdata = 109
 313.             Miliamp(2) = 4
 314.             Regaddr = 17
 315.           Elseif Klw = 6 Then
 316.             Regaddr = 17
 317.             Regdata = 110
 318.             Miliamp(2) = 6
 319.           Elseif Klw = 9 Then
 320.             Regaddr = 17
 321.             Regdata = 111
 322.             Miliamp(2) = 8
 323.          End If
 324.            Call Siout(regaddr , Regdata)
 325.             Waitms 100
 326.              Update = 1
 327.              Regaddr = 57
 328.        End If
 329.  
 330.        If Temp1 = 3 Then
 331.  
 332.          If Klw = 1 Then
 333.             Regaddr = 18
 334.             Regdata = 108
 335.             Miliamp(3) = 2
 336.           Elseif Klw = 4 Then
 337.              Regaddr = 18
 338.              Regdata = 109
 339.              Miliamp(3) = 4
 340.           Elseif Klw = 6 Then
 341.             Regaddr = 18
 342.             Regdata = 110
 343.             Miliamp(3) = 6
 344.           Elseif Klw = 9 Then
 345.             Regaddr = 18
 346.             Regdata = 111
 347.             Miliamp(3) = 8
 348.          End If
 349.             Call Siout(regaddr , Regdata)
 350.             Waitms 100
 351.             Update = 1
 352.             Regaddr = 65
 353.        End If
 354.  
 355.      End Sub
 356.  
 357.     '==============================================================================================
 358.               ' wybór wyjścia clk0 , clk1 , clk2
 359.     '==============================================================================================
 360.       Sub Wybor_clk
 361.  
 362.            Waitms 300
 363.            Incr Temp1
 364.         If Temp1 = 1 Then
 365.            Mem_hz(3) = Frequency                            'pamięć hz clk2
 366.            Frequency = Mem_hz(1)                            ' odczyt hz clk0
 367.            Siaddr1 = 26                                     'adres początkowy PLLA
 368.            Siaddr2 = 42                                     'adres początkowy CLK0
 369.            Update = 1
 370.           Elseif Temp1 = 2 Then
 371.            Mem_hz(1) = Frequency                            'pamięć hz clk0
 372.            Frequency = Mem_hz(2)                            ' odczyt hz clk1
 373.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 374.            Siaddr2 = 50                                     'adres początkowy CLK1
 375.            Update = 1
 376.           Elseif Temp1 = 3 Then
 377.            Mem_hz(2) = Frequency                            'pamięć hz clk1
 378.            Frequency = Mem_hz(3)                            ' odczyt hz clk2
 379.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 380.            Siaddr2 = 58                                     'adres początkowy CLK2
 381.            Update = 1
 382.  
 383.         End If
 384.  
 385.           If Temp1 > 3 Then
 386.              Temp1 = 0
 387.           End If
 388.  
 389.       End Sub
 390.  
 391.     '========================================================================
 392.  
 393.     '========================================================================
 394.     Sub Displaylcd
 395.           Hz_temp = Frequency                               '
 396.           Hz_temp = Hz_temp * Powiel                        '
 397.           Hz_temp = Hz_temp + Posrednia                     '
 398.          Tekst1 = "000000000"
 399.        Freqtxt = Str(frequency)                             ' (frequency)
 400.        Fcnt = Len(freqtxt)
 401.      If Fcnt = 1 Then
 402.         Mid(tekst1 , 9 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 9
 403.            Elseif Fcnt = 2 Then
 404.         Mid(tekst1 , 8 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 8
 405.            Elseif Fcnt = 3 Then
 406.         Mid(tekst1 , 7 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 7
 407.            Elseif Fcnt = 4 Then
 408.         Mid(tekst1 , 6 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 6
 409.            Elseif Fcnt = 5 Then
 410.         Mid(tekst1 , 5 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 411.            Elseif Fcnt = 6 Then
 412.         Mid(tekst1 , 4 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 413.            Elseif Fcnt = 7 Then
 414.         Mid(tekst1 , 3 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 3
 415.            Elseif Fcnt = 8 Then
 416.         Mid(tekst1 , 2 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 2
 417.            Elseif Fcnt = 9 Then
 418.         Mid(tekst1 , 1 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 1
 419.      End If
 420.  
 421.           Locate 1 , 1
 422.            Lcd Mid(tekst1 , 1 , 3)
 423.            Lcd "."
 424.          Lcd Mid(tekst1 , 4 , 3)
 425.           Lcd "."
 426.          Lcd Mid(tekst1 , 7 , 3)
 427.           Lcd " Hz"
 428.           Locate 2 , 1                                      'second line
 429.      Select Case Stepsize
 430.        Case 1 : Lcd "5 Hz  "
 431.        Case 2 : Lcd "100 Hz"
 432.        Case 3 : Lcd "1 kHz "
 433.        Case 4 : Lcd "10 kHz"
 434.        Case 5 : Lcd "100kHz"
 435.        Case 6 : Lcd "1 MHz "
 436.        Case 7 : Lcd "10 MHz"
 437.      End Select
 438.  
 439.         Locate 2 , 9                                        'second line
 440.      Select Case Temp1
 441.        Case 1 : Lcd "CLK0"
 442.        Case 2 : Lcd "CLK1"
 443.        Case 3 : Lcd "CLK2"
 444.  
 445.  
 446.  
 447.      End Select
 448.        Freqtxt = Str(hz_temp)                               ' (frequency)
 449.        Fcnt = Len(freqtxt)
 450.      If Fcnt = 1 Then
 451.         Mid(tekst1 , 9 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 9
 452.            Elseif Fcnt = 2 Then
 453.         Mid(tekst1 , 8 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 8
 454.            Elseif Fcnt = 3 Then
 455.         Mid(tekst1 , 7 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 7
 456.            Elseif Fcnt = 4 Then
 457.         Mid(tekst1 , 6 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 6
 458.            Elseif Fcnt = 5 Then
 459.         Mid(tekst1 , 5 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 460.            Elseif Fcnt = 6 Then
 461.         Mid(tekst1 , 4 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 462.            Elseif Fcnt = 7 Then
 463.         Mid(tekst1 , 3 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 3
 464.            Elseif Fcnt = 8 Then
 465.         Mid(tekst1 , 2 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 2
 466.            Elseif Fcnt = 9 Then
 467.         Mid(tekst1 , 1 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 1
 468.      End If
 469.  
 470.           Locate 3 , 1
 471.          Lcd Mid(tekst1 , 1 , 3)
 472.           Lcd "."
 473.          Lcd Mid(tekst1 , 4 , 3)
 474.            Lcd "."
 475.          Lcd Mid(tekst1 , 7 , 3)
 476.           Lcd " Hz"
 477.  
 478.  
 479.     End Sub
 480.  
 481.     '**********************************************************************
 482.     ' subroutine to initialise the si5351 chip via I2C
 483.     '**********************************************************************
 484.  
 485.     Sub Si5351init
 486.  
 487.         Regaddr = 183
 488.         Regdata = 192
 489.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'set xtal load cap to 10pF
 490.         Regaddr = 3
 491.         Regdata = 0
 492.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'enable all outputs
 493.         Regaddr = 15
 494.         Regdata = 0
 495.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'select xtal as PLL input source
 496.         Regaddr = 16
 497.         Regdata = 15                                        'PLLA is source, 8mA output
 498.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'configure clock 0 control register
 499.       Waitms 10                                             'wait 10ms just in case
 500.  
 501.     End Sub
 502.  
 503.     '********************************************************************************
 504.     ' calculate data bytes for current VFO or BFO frequency to send to si5351a CLK0/1
 505.     '********************************************************************************
 506.     Sub Calculate
 507.  
 508.         Rdivider = 1                                        'initialise r
 509.         Outdivider = 900000000 \ Gfreq                      'and outdivider
 510.       While Outdivider > 900                                '900
 511.         Rdivider = 2 * Rdivider
 512.         Outdivider = Outdivider \ 2
 513.       Wend
 514.         Fvco = Outdivider Mod 2                             'check outdivider is an even number
 515.  
 516.       If Fvco <> 0 Then Outdivider = Outdivider - 1         'using fvco as a temporary register
 517.         Fvco = Outdivider * Rdivider
 518.         Fvco = Fvco * Gfreq                                 'determine PLL frequency
 519.      Select Case Rdivider                                   'determine value of R44 bits [6:4]
 520.         Case 1 : Rbyte = 0                                  '000 0000
 521.         Case 2 : Rbyte = 16                                 '001 0000
 522.         Case 4 : Rbyte = 32                                 '010 0000
 523.         Case 8 : Rbyte = 48                                 '011 0000
 524.         Case 16 : Rbyte = 64                                '100 0000
 525.         Case 32 : Rbyte = 80                                '101 0000
 526.         Case 64 : Rbyte = 96                                '110 0000
 527.         Case 128 : Rbyte = 112                              '111 0000
 528.      End Select
 529.        Afactor = Fvco \ Xtal
 530.        Fvalue = Afactor * Xtal                              'fvalue = fvco -afactor * xtal
 531.        Fvalue = Fvco - Fvalue                               'a+b/c
 532.        Fvalue = Fvalue * Cfactor
 533.        Fvalue = Fvalue \ Xtal
 534.        Bfactor = Fvalue
 535.        Ms0p1 = 128 * Outdivider
 536.        Ms0p1 = Ms0p1 - 512
 537.        Fvalue = 128 * Bfactor
 538.        Fvalue = Fvalue \ Cfactor
 539.        Finteger = Fvalue
 540.        Msnap1 = 128 * Afactor
 541.        Msnap1 = Msnap1 + Finteger                           'finteger used instead of fvalue for variable matching
 542.        Msnap1 = Msnap1 - 512
 543.        Msnap3 = Finteger * Cfactor                          'using msnap3 as temp result buffer
 544.        Msnap2 = 128 * Bfactor
 545.        Msnap2 = Msnap2 - Msnap3
 546.        Msnap3 = Cfactor
 547.      'calculations are complete so now build and send the required output data bytes by calling sendfreq  (About 20 bytes sent per frequency)
 548.     End Sub
 549.  
 550.     '**********************************************************************
 551.     ' send converted freq data to si5351 for CLK0 output
 552.     '**********************************************************************
 553.     Sub Sendfreq
 554.  
 555.           Regaddr = Siaddr1
 556.      Call Siout(regaddr , Ms32)                             'R26=msnap3[15:8]
 557.      Incr Regaddr
 558.      Call Siout(regaddr , Ms31)                             'R27=msnap3[7:0]
 559.      Incr Regaddr
 560.      Call Siout(regaddr , Ms13)                             'R28=msnap1[17:16] in R28[1:0] with R28[7:2]=0
 561.      Incr Regaddr
 562.      Call Siout(regaddr , Ms12)                             'R29=msnap1[15:8]
 563.      Incr Regaddr
 564.      Call Siout(regaddr , Ms11)                             'R30=msnap1[7:0]
 565.           Temp = Ms33                                       'temp[3:0]=msnap3[19:16]
 566.      Swap Temp                                              'temp[7:4]=msnap3[19:16]
 567.           Temp = Temp Or Ms23                               'temp[7:4]=msnap3[19:16] and temp[3:0]=msnap2[19:16]
 568.      Incr Regaddr
 569.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R31=(msnap3[19:16],msnap2[19:16])
 570.      Incr Regaddr
 571.      Call Siout(regaddr , Ms22)                             'R32=msnap2[15:8]
 572.      Incr Regaddr
 573.      Call Siout(regaddr , Ms21)                             'R33=msnap2[7:0]
 574.  
 575.  
 576.           Regaddr = Siaddr2
 577.           Regdata = 0
 578.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R42=MS0_P3[15:8]
 579.      Incr Regaddr
 580.           Regdata = 1
 581.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R43=MS0_P3[7:0]
 582.           Temp = Rbyte
 583.           Temp = Temp Or M0p13
 584.      Incr Regaddr
 585.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R44=(0,R[7:4],MS0_P1[17:16])
 586.      Incr Regaddr
 587.      Call Siout(regaddr , M0p12)                            'R45=MS0_P1[15:8]
 588.      Incr Regaddr
 589.      Call Siout(regaddr , M0p11)                            'R46=MS0_P1[7:0]
 590.      Incr Regaddr
 591.           Regdata = 0
 592.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R47=(MS0_P3[19:16],MS0_P2[19:16]) and both are always 0
 593.      Incr Regaddr
 594.           Regdata = 0
 595.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R48=MS0_P2[15:8]=0 always
 596.      Incr Regaddr
 597.           Regdata = 0
 598.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R49=MS0_P2[7:0]=0 always
 599.  
 600.  
 601.     End Sub
 602.     '=================================================================================
 603.     '   obsluga klawiatury       wpisujemy czestotliwość w Hz   150000000
 604.     '      Użycie klawiszy Hz + , Hz - , step , wybor_clk wpisze do ciągu znakow " 0 "
 605.     '=================================================================================
 606.     Sub Zapis
 607.          Skok1:
 608.         Cursor On
 609.         Cursor Blink
 610.         Wartosc = Space(0)
 611.         Pozycja = 0
 612.         Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz "
 613.        Do
 614.  
 615.             Klw = Getkbd()
 616.  
 617.           If Pozycja = 10 Then
 618.                 Frequency = Val(wartosc)
 619.              If Frequency < 10000 Then
 620.                   Locate 4 , 1 : Lcd " MIN Hz 10.000 khz "
 621.                    Waitms 1000
 622.                   Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 623.                   Goto Skok1
 624.              End If
 625.              If Frequency > 150000000 Then
 626.                Locate 4 , 1 : Lcd " MAX Hz 150.000 Mhz "
 627.                 Waitms 1000
 628.                Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 629.                  Goto Skok1
 630.              End If
 631.               Update = 1
 632.                Cursor Off
 633.                  Cursor Noblink
 634.                   Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 635.                    Goto Skok
 636.           End If
 637.              Waitms 300
 638.           If Klw = 14 Then
 639.               Wartosc = Space(0)
 640.                Pozycja = 0
 641.           End If
 642.           If Klw <> 16 Then
 643.              Znak = Lookupstr(klw , Dta)
 644.                Insertchar Wartosc , Pozycja , Znak
 645.                  Locate 4 , 9 : Lcd Wartosc
 646.                   Pozycja = Pozycja + 1
 647.           End If
 648.  
 649.        Loop
 650.     End Sub
 651.  
 652.  
 653. Dta:
 654. Data "1" , "2" , "3" , "0" , "4" , "5" , "6" , "0" , "7" , "8" , "9" , "0" , "0" , "0" , "0" , "0"
 655.  
 656.  
 657.  
 658.     '**********************************************************************
 659.     ' i2c transmission to si5351
 660.     '**********************************************************************
 661.     Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)
 662.      'subroutine sends databyte to register_nbr at i2c address 192 (si5351 register read is from address 194)
 663.      'Write a single byte (slave address 192, register sireg, value sibyte)
 664.      I2cstart
 665.      I2cwbyte 192                                           'i2c address of si5351a
 666.      Waitus 1                                               'suggested delay from forum
 667.      I2cwbyte Sireg
 668.      Waitus 1
 669.      I2cwbyte Sidata
 670.      Waitus 1
 671.      I2cstop
 672.  
 673.     End Sub
Pozdrawiam Henryk .
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 348
Rejestracja: 22 sty 2018, 17:20

Re: Generator Si5351

Post autor: Henryk » 01 kwie 2023, 15:54

Hurrrra ! jupi :D pokonałem " dziada" :P

Śmiga generator od 10 kHz do 160 MHz .
IMG_20230401_154246.jpg
Tu kod poprawiony ;)
 1.    $regfile = "m8def.dat"
 2.     $crystal = 8000000                                      '8MHz internal RC clock
 3.  
 4.     $hwstack = 128
 5.     $swstack = 64
 6.     $framesize = 128
 7.  
 8.   '-------------------------------------------------------------------------------
 9.     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
 10.     Config Lcd = 20 * 4
 11.  
 12.     Config Portb.1 = Output                                 'dds
 13.     Config Portb.2 = Output                                 'dds
 14.     Config Sda = Portb.1
 15.     Config Scl = Portb.2
 16.     Config Kbd = Portd                                      'klawiatura 4x4
 17.     Set Portb.1
 18.     Set Portb.2
 19.  
 20.         ' Declare Variables
 21.  
 22.     Dim Mhz As String * 2                                   'display subroutine variables
 23.     Dim Khz As String * 3
 24.     Dim Hz As String * 3
 25.     Dim Lastftext As String * 6                             'for display of freqb khz & Hz digits
 26.     Dim Freqtxt As String * 9
 27.     Dim Tekst1 As String * 9
 28.     Dim Mem_hz(3) As Dword                                  ' pamieć częstotliwości
 29.     Dim Miliamp(3) As Byte                                  ' pamięć prądu wyjściowego
 30.     Dim Fcnt As Byte
 31.     Dim Temp As Byte                                        'temporary variable used in sendfreq and sbarplot routines
 32.     Dim Temp1 As Byte                                       ' temp dla pamiec czestotliwosci
 33.     Dim Temp2 As Byte                                       ' temp dla wyboru pośredniej częstotliwości
 34.     Dim Temp3 As Byte
 35.     Dim Powiel As Byte                                      ' zmienna mnoznik powielacza
 36.     Dim Frequency As Dword                                  'four byte unsigned variable
 37.     Dim Hz_temp As Dword
 38.     Dim Gfreq As Dword                                      'calculates si5351 VFO output frequency
 39.     Dim Stepsize As Byte
 40.     Dim Delta As Dword
 41.     Dim Update As Bit                                       'bit is set (1) if a switch or encoder has changed
 42.     Dim Fvco As Dword                                       'si5351 vco frequency
 43.     Dim Outdivider As Dword                                 '4,6,8-900
 44.     Dim Rdivider As Byte                                    'Normally 1 unless freqeuncy<1MHz then 1,2,4,8,16,32,64 or 128 only
 45.     Dim Rbyte As Byte                                       'used as temp store before final data load to si5351
 46.     Dim Afactor As Dword
 47.     Dim Bfactor As Dword
 48.     Dim Fvalue As Single                                    'used to determine accuracy of fractional calculation
 49.     Dim Posrednia As Dword                                  'częstotliwość pośrednia
 50.     Dim Finteger As Dword
 51.     Dim Klw As Byte , Pozycja As Byte                       'klawiatura
 52.     Dim Znak As String * 1 , Wartosc As String * 9          ' klawiatura
 53.  
 54.  
 55.     Dim Ms0p1 As Dword                                      '18-bit MS0_P1 si5351 parameters for Output 0
 56.     Dim M0p11 As Byte At Ms0p1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 57.     Dim M0p12 As Byte At Ms0p1 + 1 Overlay
 58.     Dim M0p13 As Byte At Ms0p1 + 2 Overlay
 59.     Dim M0p14 As Byte At Ms0p1 + 3 Overlay                  'most significant byte for ms0p1
 60.  
 61.     'Note: MS0_P2 and MS0_P3 are hard-coded as 0 and 1 respectively so ignored during dimensioning
 62.                                                           'si5351 parameters for PLLA
 63.     Dim Msnap1 As Dword                                     '18-bit variable for MSNA_P1
 64.     Dim Ms11 As Byte At Msnap1 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 65.     Dim Ms12 As Byte At Msnap1 + 1 Overlay
 66.     Dim Ms13 As Byte At Msnap1 + 2 Overlay
 67.     Dim Ms14 As Byte At Msnap1 + 3 Overlay                  'most significant byte
 68.  
 69.     Dim Msnap2 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P2
 70.     Dim Ms21 As Byte At Msnap2 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 71.     Dim Ms22 As Byte At Msnap2 + 1 Overlay
 72.     Dim Ms23 As Byte At Msnap2 + 2 Overlay
 73.     Dim Ms24 As Byte At Msnap2 + 3 Overlay                  'most significant byte
 74.  
 75.     Dim Msnap3 As Dword                                     '20-bit variable for MSNA_P3
 76.     Dim Ms31 As Byte At Msnap3 Overlay                      'mirrored variables for dds calculation
 77.     Dim Ms32 As Byte At Msnap3 + 1 Overlay
 78.     Dim Ms33 As Byte At Msnap3 + 2 Overlay
 79.     Dim Ms34 As Byte At Msnap3 + 3 Overlay                  'most significant byte
 80.  
 81.     Dim Regaddr As Byte , Regdata As Byte                   'for i2c calls
 82.     Dim Siaddr1 As Byte , Siaddr2 As Byte                   'for writing to si5351 CLK0 and CLK1
 83.  
 84.         '    Declare Constants
 85.     Const Startfreq = 10000                                 'xxx                          '40m starting frequency
 86.     Const Xtal = 25001400                                   ' xxx 25000000   '**NOTE: Value may be adjusted during alignment ***
 87.     Const Cfactor = 1048575                                 'xxx 1048575
 88.  
 89.  
 90.  
 91.     Powiel = 1
 92.     Temp1 = 0
 93.     Temp2 = 1
 94.     Temp3 = 0
 95.     Posrednia = 0
 96.     Frequency = Startfreq                                   'initialise frequency (20m for now)
 97.     Stepsize = 3
 98.     Delta = 1000
 99.  
 100.     Mem_hz(1) = 30000                                       ' Częstotliwości startowe pamięci
 101.     Mem_hz(2) = 20000
 102.     Mem_hz(3) = 10000
 103.     Miliamp(1) = 8
 104.     Miliamp(2) = 8
 105.     Miliamp(3) = 8
 106.  
 107.     '     Declare Subroutines
 108.     Declare Sub Si5351init                                  'initialises si5351
 109.     Declare Sub Displaylcd                                  'displays current oscillator frequency
 110.     Declare Sub Calculate                                   'converts current VFO or BFO freq to data for si5351
 111.     Declare Sub Sendfreq                                    'sends VFO or BFO/CIO freq data to si5351 CLK0 or CLK1 respectively
 112.     Declare Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)       'for i2c write to si5351
 113.     Declare Sub Wybor_clk
 114.     Declare Sub Zapis
 115.     Declare Sub Ma_out
 116.  
 117.     '***************************** Program *****************************************
 118.  
 119.     '      initialise i2c here...
 120.     I2cinit
 121.     Waitms 50                                               'for i2c to settle and for lcd RC reset time
 122.     Cursor Off                                              'LCD cursor of
 123.     Cls
 124.     Update = 0                                              'clear the flags
 125.  
 126.     Si5351init                                              'initialises si5351
 127.     Gfreq = Frequency
 128.      Calculate
 129.     Siaddr1 = 26
 130.     Siaddr2 = 42
 131.      Sendfreq
 132.     Regaddr = 16
 133.     Regdata = 79
 134.      Call Siout(regaddr , Regdata)
 135.     Siaddr1 = 34
 136.     Siaddr2 = 50
 137.      Sendfreq
 138.     Siaddr1 = 34
 139.     Siaddr2 = 58
 140.      Sendfreq
 141.     Regaddr = 17
 142.     Regdata = 111
 143.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 144.     Regaddr = 18
 145.     Regdata = 111
 146.       Call Siout(regaddr , Regdata)
 147.      Wybor_clk
 148.      Displaylcd                                             'then display frequency and status on lcd
 149.  
 150.  
 151.     Do                                                      'Start of main program
 152.       Skok:
 153.        If Temp1 = 0 Then
 154.           Locate 2 , 15 : Lcd "mA " ; Miliamp(3)
 155.          Elseif Temp1 > 0 Then
 156.           Locate 2 , 15 : Lcd "mA " ; Miliamp(temp1)
 157.        End If
 158.       Locate 4 , 1 : Lcd "Pcz " ; Posrednia
 159.       Locate 3 , 15 : Lcd " x " ; Powiel
 160.        If Klw < 15 Then : Ma_out : End If
 161.      If Klw = 11 Then
 162.           Incr Stepsize
 163.           Waitms 200                                        ' xxx
 164.        If Stepsize = 8 Then                                 'xxx
 165.           Stepsize = 1
 166.        End If
 167.        If Stepsize = 1 Then Delta = 5                       'Delta value sets tuning rates of 5, 100, 1000 and 10000 Hz/step
 168.        If Stepsize = 2 Then Delta = 100                     '24 steps/turn encoder gives about 120Hz, 2.4, 24 and 240kHz/turn
 169.        If Stepsize = 3 Then Delta = 1000
 170.        If Stepsize = 4 Then Delta = 10000
 171.        If Stepsize = 5 Then Delta = 100000                  'xxx
 172.        If Stepsize = 6 Then Delta = 1000000                 ' xxx
 173.        If Stepsize = 7 Then Delta = 10000000                ' xxx
 174.         Update = 1
 175.          Displaylcd                                         'to flag this change
 176.      End If
 177.       If Klw = 3 Then                                       ' Hz +
 178.           Frequency = Frequency + Delta
 179.            If Frequency > 160000000 Then
 180.               Frequency = 160000000
 181.  
 182.            End If
 183.            Update = 1
 184.           Displaylcd
 185.  
 186.       End If
 187.  
 188.       If Klw = 7 Then                                       ' Hz -
 189.         Frequency = Frequency - Delta
 190.  
 191.          If Frequency > 160000000 Then
 192.             Frequency = 10000
 193.          End If
 194.          If Frequency < 10000 Then
 195.              Frequency = 10000
 196.          End If
 197.            Update = 1
 198.           Displaylcd
 199.  
 200.       End If
 201.  
 202.        '=============================================================================
 203.        ' wybór częstotliwości pośredniej
 204.        '=============================================================================
 205.        If Klw = 14 Then
 206.              Incr Temp2
 207.             Waitms 300
 208.           If Temp2 = 1 Then
 209.             Posrednia = 0
 210.             Elseif Temp2 = 2 Then
 211.              Posrednia = 10700000
 212.             Elseif Temp2 = 3 Then
 213.              Posrednia = 21400000
 214.             Elseif Temp2 = 4 Then
 215.              Posrednia = 45000000
 216.             Elseif Temp2 > 4 Then
 217.              Posrednia = 0
 218.              Temp2 = 0
 219.              Locate 4 , 5 : Lcd Posrednia ; "        "
 220.  
 221.           End If
 222.           Displaylcd
 223.        End If
 224.      '======================================================================
 225.               ' mnoznik powielacza
 226.      '================================================================
 227.         If Klw = 0 Then
 228.              Incr Temp3
 229.             Waitms 300
 230.           If Temp3 = 1 Then
 231.             Powiel = 1
 232.             Elseif Temp3 = 2 Then
 233.              Powiel = 2
 234.             Elseif Temp3 = 3 Then
 235.              Powiel = 3
 236.             Elseif Temp3 = 4 Then
 237.              Powiel = 4
 238.             Elseif Temp3 > 4 Then
 239.              Powiel = 1
 240.              Temp3 = 0
 241.  
 242.           End If
 243.             Displaylcd
 244.         End If
 245.  
 246.         If Klw = 15 Then : Wybor_clk : End If               ' Wybor_clk
 247.  
 248.      If Update = 1 Then                                     'encoder or buttons changed so update display and si5351
 249.                                                             'show new frequency and status
 250.        Gfreq = Frequency
 251.          Displaylcd                                         'gfreq holds value used for si5351
 252.          Calculate                                          'calculate new VFO data
 253.          Sendfreq                                           'and send it to the si5351
 254.          Call Siout(regaddr , Regdata)                      'enable CLK0, source=crystal, PLLA=integer mode, power level=8mA i.e. 0dB
 255.          Update = 0
 256.                                                             'and update flag
 257.      End If
 258.  
 259.       Waitms 100
 260.        Klw = Getkbd()
 261.        If Klw = 12 Then                                     '   Przejście do Sub zapis nowej Hz
 262.          Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 263.            Zapis
 264.        End If
 265.  
 266.     Loop                                                    'End of main program
 267.    End
 268.  
 269.     '**********************************************************************
 270.     'Subroutines...
 271.     '=====================================================================
 272.  
 273.  
 274.     '===============================================================================
 275.       ' blok ustawień prądu wyjściowego clk0 , clk1 , clk2
 276.       '================================================================================
 277.      Sub Ma_out
 278.  
 279.        If Temp1 = 1 Then
 280.  
 281.          If Klw = 1 Then
 282.             Regaddr = 16
 283.             Regdata = 76
 284.             Miliamp(1) = 2
 285.           Elseif Klw = 4 Then
 286.             Regaddr = 16
 287.             Regdata = 77
 288.             Miliamp(1) = 4
 289.           Elseif Klw = 6 Then
 290.             Regaddr = 16
 291.             Regdata = 78
 292.             Miliamp(1) = 6
 293.           Elseif Klw = 9 Then
 294.             Regaddr = 16
 295.             Regdata = 79
 296.             Miliamp(1) = 8
 297.          End If
 298.            Call Siout(regaddr , Regdata)
 299.          Waitms 100
 300.           Update = 1
 301.           Regaddr = 49
 302.  
 303.        End If
 304.  
 305.        If Temp1 = 2 Then
 306.  
 307.          If Klw = 1 Then
 308.             Regaddr = 17
 309.             Regdata = 108
 310.             Miliamp(2) = 2
 311.           Elseif Klw = 4 Then
 312.             Regdata = 109
 313.             Miliamp(2) = 4
 314.             Regaddr = 17
 315.           Elseif Klw = 6 Then
 316.             Regaddr = 17
 317.             Regdata = 110
 318.             Miliamp(2) = 6
 319.           Elseif Klw = 9 Then
 320.             Regaddr = 17
 321.             Regdata = 111
 322.             Miliamp(2) = 8
 323.          End If
 324.            Call Siout(regaddr , Regdata)
 325.             Waitms 100
 326.              Update = 1
 327.              Regaddr = 57
 328.        End If
 329.  
 330.        If Temp1 = 3 Then
 331.  
 332.          If Klw = 1 Then
 333.             Regaddr = 18
 334.             Regdata = 108
 335.             Miliamp(3) = 2
 336.           Elseif Klw = 4 Then
 337.              Regaddr = 18
 338.              Regdata = 109
 339.              Miliamp(3) = 4
 340.           Elseif Klw = 6 Then
 341.             Regaddr = 18
 342.             Regdata = 110
 343.             Miliamp(3) = 6
 344.           Elseif Klw = 9 Then
 345.             Regaddr = 18
 346.             Regdata = 111
 347.             Miliamp(3) = 8
 348.          End If
 349.             Call Siout(regaddr , Regdata)
 350.             Waitms 100
 351.             Update = 1
 352.             Regaddr = 65
 353.        End If
 354.  
 355.      End Sub
 356.  
 357.     '==============================================================================================
 358.               ' wybór wyjścia clk0 , clk1 , clk2
 359.     '==============================================================================================
 360.       Sub Wybor_clk
 361.  
 362.            Waitms 300
 363.            Incr Temp1
 364.         If Temp1 = 1 Then
 365.            Mem_hz(3) = Frequency                            'pamięć hz clk2
 366.            Frequency = Mem_hz(1)                            ' odczyt hz clk0
 367.            Siaddr1 = 26                                     'adres początkowy PLLA
 368.            Siaddr2 = 42                                     'adres początkowy CLK0
 369.            Update = 1
 370.           Elseif Temp1 = 2 Then
 371.            Mem_hz(1) = Frequency                            'pamięć hz clk0
 372.            Frequency = Mem_hz(2)                            ' odczyt hz clk1
 373.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 374.            Siaddr2 = 50                                     'adres początkowy CLK1
 375.            Update = 1
 376.           Elseif Temp1 = 3 Then
 377.            Mem_hz(2) = Frequency                            'pamięć hz clk1
 378.            Frequency = Mem_hz(3)                            ' odczyt hz clk2
 379.            Siaddr1 = 34                                     'adres początkowy PLLB
 380.            Siaddr2 = 58                                     'adres początkowy CLK2
 381.            Update = 1
 382.  
 383.         End If
 384.  
 385.           If Temp1 > 3 Then
 386.              Temp1 = 0
 387.           End If
 388.  
 389.       End Sub
 390.  
 391.     '========================================================================
 392.  
 393.     '========================================================================
 394.     Sub Displaylcd
 395.           Hz_temp = Frequency                               '
 396.           Hz_temp = Hz_temp * Powiel                        '
 397.           Hz_temp = Hz_temp + Posrednia                     '
 398.          Tekst1 = "000000000"
 399.        Freqtxt = Str(frequency)                             ' (frequency)
 400.        Fcnt = Len(freqtxt)
 401.      If Fcnt = 1 Then
 402.         Mid(tekst1 , 9 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 9
 403.            Elseif Fcnt = 2 Then
 404.         Mid(tekst1 , 8 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 8
 405.            Elseif Fcnt = 3 Then
 406.         Mid(tekst1 , 7 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 7
 407.            Elseif Fcnt = 4 Then
 408.         Mid(tekst1 , 6 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 6
 409.            Elseif Fcnt = 5 Then
 410.         Mid(tekst1 , 5 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 411.            Elseif Fcnt = 6 Then
 412.         Mid(tekst1 , 4 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 413.            Elseif Fcnt = 7 Then
 414.         Mid(tekst1 , 3 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 3
 415.            Elseif Fcnt = 8 Then
 416.         Mid(tekst1 , 2 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 2
 417.            Elseif Fcnt = 9 Then
 418.         Mid(tekst1 , 1 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 1
 419.      End If
 420.  
 421.           Locate 1 , 1
 422.            Lcd Mid(tekst1 , 1 , 3)
 423.            Lcd "."
 424.          Lcd Mid(tekst1 , 4 , 3)
 425.           Lcd "."
 426.          Lcd Mid(tekst1 , 7 , 3)
 427.           Lcd " Hz"
 428.           Locate 2 , 1                                      'second line
 429.      Select Case Stepsize
 430.        Case 1 : Lcd "5 Hz  "
 431.        Case 2 : Lcd "100 Hz"
 432.        Case 3 : Lcd "1 kHz "
 433.        Case 4 : Lcd "10 kHz"
 434.        Case 5 : Lcd "100kHz"
 435.        Case 6 : Lcd "1 MHz "
 436.        Case 7 : Lcd "10 MHz"
 437.      End Select
 438.  
 439.         Locate 2 , 9                                        'second line
 440.      Select Case Temp1
 441.        Case 1 : Lcd "CLK0"
 442.        Case 2 : Lcd "CLK1"
 443.        Case 3 : Lcd "CLK2"
 444.  
 445.  
 446.  
 447.      End Select
 448.        Freqtxt = Str(hz_temp)                               ' (frequency)
 449.        Fcnt = Len(freqtxt)
 450.      If Fcnt = 1 Then
 451.         Mid(tekst1 , 9 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 9
 452.            Elseif Fcnt = 2 Then
 453.         Mid(tekst1 , 8 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 8
 454.            Elseif Fcnt = 3 Then
 455.         Mid(tekst1 , 7 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 7
 456.            Elseif Fcnt = 4 Then
 457.         Mid(tekst1 , 6 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 6
 458.            Elseif Fcnt = 5 Then
 459.         Mid(tekst1 , 5 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 460.            Elseif Fcnt = 6 Then
 461.         Mid(tekst1 , 4 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 5
 462.            Elseif Fcnt = 7 Then
 463.         Mid(tekst1 , 3 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 3
 464.            Elseif Fcnt = 8 Then
 465.         Mid(tekst1 , 2 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 2
 466.            Elseif Fcnt = 9 Then
 467.         Mid(tekst1 , 1 , Fcnt) = Freqtxt                    ' 1
 468.      End If
 469.  
 470.           Locate 3 , 1
 471.          Lcd Mid(tekst1 , 1 , 3)
 472.           Lcd "."
 473.          Lcd Mid(tekst1 , 4 , 3)
 474.            Lcd "."
 475.          Lcd Mid(tekst1 , 7 , 3)
 476.           Lcd " Hz"
 477.  
 478.  
 479.     End Sub
 480.  
 481.     '**********************************************************************
 482.     ' subroutine to initialise the si5351 chip via I2C
 483.     '**********************************************************************
 484.  
 485.     Sub Si5351init
 486.  
 487.         Regaddr = 183
 488.         Regdata = 192
 489.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'set xtal load cap to 10pF
 490.         Regaddr = 3
 491.         Regdata = 0
 492.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'enable all outputs
 493.         Regaddr = 15
 494.         Regdata = 0
 495.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'select xtal as PLL input source
 496.         Regaddr = 16
 497.         Regdata = 15                                        'PLLA is source, 8mA output
 498.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'configure clock 0 control register
 499.       Waitms 10                                             'wait 10ms just in case
 500.  
 501.     End Sub
 502.  
 503.     '********************************************************************************
 504.     ' calculate data bytes for current VFO or BFO frequency to send to si5351a CLK0/1
 505.     '********************************************************************************
 506.     Sub Calculate
 507.  
 508.         Rdivider = 1                                        'initialise r
 509.         Outdivider = 1000000000 \ Gfreq                      'and outdivider
 510.       While Outdivider > 1000                                '900
 511.         Rdivider = 2 * Rdivider
 512.         Outdivider = Outdivider \ 2
 513.       Wend
 514.         Fvco = Outdivider Mod 2                             'check outdivider is an even number
 515.  
 516.       If Fvco <> 0 Then Outdivider = Outdivider - 1         'using fvco as a temporary register
 517.         Fvco = Outdivider * Rdivider
 518.         Fvco = Fvco * Gfreq                                 'determine PLL frequency
 519.      Select Case Rdivider                                   'determine value of R44 bits [6:4]
 520.         Case 1 : Rbyte = 0                                  '000 0000
 521.         Case 2 : Rbyte = 16                                 '001 0000
 522.         Case 4 : Rbyte = 32                                 '010 0000
 523.         Case 8 : Rbyte = 48                                 '011 0000
 524.         Case 16 : Rbyte = 64                                '100 0000
 525.         Case 32 : Rbyte = 80                                '101 0000
 526.         Case 64 : Rbyte = 96                                '110 0000
 527.         Case 128 : Rbyte = 112                              '111 0000
 528.      End Select
 529.        Afactor = Fvco \ Xtal
 530.        Fvalue = Afactor * Xtal                              'fvalue = fvco -afactor * xtal
 531.        Fvalue = Fvco - Fvalue                               'a+b/c
 532.        Fvalue = Fvalue * Cfactor
 533.        Fvalue = Fvalue \ Xtal
 534.        Bfactor = Fvalue
 535.        Ms0p1 = 128 * Outdivider
 536.        Ms0p1 = Ms0p1 - 512
 537.        Fvalue = 128 * Bfactor
 538.        Fvalue = Fvalue \ Cfactor
 539.        Finteger = Fvalue
 540.        Msnap1 = 128 * Afactor
 541.        Msnap1 = Msnap1 + Finteger                           'finteger used instead of fvalue for variable matching
 542.        Msnap1 = Msnap1 - 512
 543.        Msnap3 = Finteger * Cfactor                          'using msnap3 as temp result buffer
 544.        Msnap2 = 128 * Bfactor
 545.        Msnap2 = Msnap2 - Msnap3
 546.        Msnap3 = Cfactor
 547.      'calculations are complete so now build and send the required output data bytes by calling sendfreq  (About 20 bytes sent per frequency)
 548.     End Sub
 549.  
 550.     '**********************************************************************
 551.     ' send converted freq data to si5351 for CLK0 output
 552.     '**********************************************************************
 553.     Sub Sendfreq
 554.  
 555.           Regaddr = Siaddr1
 556.      Call Siout(regaddr , Ms32)                             'R26=msnap3[15:8]
 557.      Incr Regaddr
 558.      Call Siout(regaddr , Ms31)                             'R27=msnap3[7:0]
 559.      Incr Regaddr
 560.      Call Siout(regaddr , Ms13)                             'R28=msnap1[17:16] in R28[1:0] with R28[7:2]=0
 561.      Incr Regaddr
 562.      Call Siout(regaddr , Ms12)                             'R29=msnap1[15:8]
 563.      Incr Regaddr
 564.      Call Siout(regaddr , Ms11)                             'R30=msnap1[7:0]
 565.           Temp = Ms33                                       'temp[3:0]=msnap3[19:16]
 566.      Swap Temp                                              'temp[7:4]=msnap3[19:16]
 567.           Temp = Temp Or Ms23                               'temp[7:4]=msnap3[19:16] and temp[3:0]=msnap2[19:16]
 568.      Incr Regaddr
 569.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R31=(msnap3[19:16],msnap2[19:16])
 570.      Incr Regaddr
 571.      Call Siout(regaddr , Ms22)                             'R32=msnap2[15:8]
 572.      Incr Regaddr
 573.      Call Siout(regaddr , Ms21)                             'R33=msnap2[7:0]
 574.  
 575.  
 576.           Regaddr = Siaddr2
 577.           Regdata = 0
 578.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R42=MS0_P3[15:8]
 579.      Incr Regaddr
 580.           Regdata = 1
 581.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R43=MS0_P3[7:0]
 582.           Temp = Rbyte
 583.           Temp = Temp Or M0p13
 584.      Incr Regaddr
 585.      Call Siout(regaddr , Temp)                             'R44=(0,R[7:4],MS0_P1[17:16])
 586.      Incr Regaddr
 587.      Call Siout(regaddr , M0p12)                            'R45=MS0_P1[15:8]
 588.      Incr Regaddr
 589.      Call Siout(regaddr , M0p11)                            'R46=MS0_P1[7:0]
 590.      Incr Regaddr
 591.           Regdata = 0
 592.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R47=(MS0_P3[19:16],MS0_P2[19:16]) and both are always 0
 593.      Incr Regaddr
 594.           Regdata = 0
 595.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R48=MS0_P2[15:8]=0 always
 596.      Incr Regaddr
 597.           Regdata = 0
 598.      Call Siout(regaddr , Regdata)                          'R49=MS0_P2[7:0]=0 always
 599.  
 600.  
 601.     End Sub
 602.     '=================================================================================
 603.     '   obsluga klawiatury       wpisujemy czestotliwość w Hz   150000000
 604.     '      Użycie klawiszy Hz + , Hz - , step , wybor_clk wpisze do ciągu znakow " 0 "
 605.     '=================================================================================
 606.     Sub Zapis
 607.          Skok1:
 608.         Cursor On
 609.         Cursor Blink
 610.         Wartosc = Space(0)
 611.         Pozycja = 0
 612.         Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz "
 613.        Do
 614.  
 615.             Klw = Getkbd()
 616.  
 617.           If Pozycja = 10 Then
 618.                 Frequency = Val(wartosc)
 619.              If Frequency < 1000 Then
 620.                   Locate 4 , 1 : Lcd " MIN Hz 10.000 khz "
 621.                    Waitms 1000
 622.                   Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 623.                   Goto Skok1
 624.              End If
 625.              If Frequency > 155000000 Then
 626.                Locate 4 , 1 : Lcd " MAX Hz 160.000 Mhz "
 627.                 Waitms 1000
 628.                Locate 4 , 1 : Lcd "Nowa Hz             "
 629.                  Goto Skok1
 630.              End If
 631.               Update = 1
 632.                Cursor Off
 633.                  Cursor Noblink
 634.                   Locate 4 , 1 : Lcd "                    "
 635.                    Goto Skok
 636.           End If
 637.              Waitms 300
 638.           If Klw = 14 Then
 639.               Wartosc = Space(0)
 640.                Pozycja = 0
 641.           End If
 642.           If Klw <> 16 Then
 643.              Znak = Lookupstr(klw , Dta)
 644.                Insertchar Wartosc , Pozycja , Znak
 645.                  Locate 4 , 9 : Lcd Wartosc
 646.                   Pozycja = Pozycja + 1
 647.           End If
 648.  
 649.        Loop
 650.     End Sub
 651.  
 652.  
 653. Dta:
 654. Data "1" , "2" , "3" , "0" , "4" , "5" , "6" , "0" , "7" , "8" , "9" , "0" , "0" , "0" , "0" , "0"
 655.  
 656.  
 657.  
 658.     '**********************************************************************
 659.     ' i2c transmission to si5351
 660.     '**********************************************************************
 661.     Sub Siout(sireg As Byte , Sidata As Byte)
 662.      'subroutine sends databyte to register_nbr at i2c address 192 (si5351 register read is from address 194)
 663.      'Write a single byte (slave address 192, register sireg, value sibyte)
 664.      I2cstart
 665.      I2cwbyte 192                                           'i2c address of si5351a
 666.      Waitus 1                                               'suggested delay from forum
 667.      I2cwbyte Sireg
 668.      Waitus 1
 669.      I2cwbyte Sidata
 670.      Waitus 1
 671.      I2cstop
 672.  
 673.     End Sub
Nie będzie mną rządził jakiś zakichany generatorek .

Miłej zabawy , Henryk :D
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
Jacek
Posty: 384
Rejestracja: 25 kwie 2016, 19:14

Re: Generator Si5351

Post autor: Jacek » 02 kwie 2023, 9:41

gratulacje Pan Henryk.
pozdrawiam Jacek.
ODPOWIEDZ