LIN BUS MONITOR/SLAVE z AVRX albo XTINY

Rodzina procesorów bogatszych w wiele nowych rozwiązań i dlatego warto po nie sięgnąć.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1221
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

LIN BUS MONITOR/SLAVE z AVRX albo XTINY

Post autor: niveasoft » 27 wrz 2022, 18:07

Jeśli ktoś ma Addon do Xtiny to może się pobawić.
Napisałem sobie monitor sieci LIN który może też pracować jako SLAVE.
Ramka LIN wygląda tak, że na początku nadawane jest 13 bitów o wartości zero i to normalnie w UART jest ciężko obsłużyć bo to jest typowy błąd (za długo stan niski).
Jednak w procesorach Xtiny i AVRX do UARTu dodano tryb LINAUTO który sam to sprzetowo obługuje.
Można więc podsłuchac swoje autko (nie wszędzie jest CAN) lub nawet coś sobie z tego zbudować.

W załączniku opis który stworzyłem na potrzeby forum MCS więc po angielsku. W razie pytań można pisac ;)
 1. $regfile = "AVRX128db32.dat"                                          'FLASH 128KB | SRAM 16KB | EEPROM 512B | USER 32B
 2. $crystal = 24000000                                                   '1xTCA|3xTCB|1xTCD
 3. $hwstack = 64
 4. $swstack = 40
 5. $framesize = 128
 6.  
 7. '############################################
 8. '#  LIN MONITOR/SLAVE with AVRX or XTINY    #
 9. '#            by BARTek EDC                 #
 10. '#         www.bart-projects.pl             #
 11. '#       bartek.niveasoft@gmail.com         #
 12. '############################################
 13. '       BASCOM 2085 with Xtiny Addon
 14.  
 15. Debug On
 16.  
 17. $projecttime = 507
 18.  
 19. Config Vregpwr = Auto
 20.  
 21. Config Osc = Enabled , Frequency = 24mhz
 22.  
 23. Config Sysclock = Int_osc , Prescale = 1
 24.  
 25. Config Submode = New
 26.  
 27.  
 28. '*******************************************************
 29. '*                CONSTANS SETTINGS                    *
 30. '*******************************************************
 31.  
 32.   Const Lin_baud = 19200
 33.  
 34.   '2x time for one byte at given baudrate (not next byte means end)
 35.   Const Fr_timeout = _xtal /(lin_baud / 8) * 2                        ' (lin_baud/8)=Bytes\s
 36.  
 37.   Const Only_answered = 1
 38. '*******************************************************
 39. '*                   I/O CONFIG                        *
 40. '*******************************************************
 41.  
 42.   Config Porta.3 = Output : Led Alias Porta.3
 43.  
 44. '-------- TQFP32 ------------- ALTERNATIVE-
 45. 'COM1 TXD-PA0-30, RXD-PA1-31 (PA4-26/PA5-27)
 46. 'COM2 TXD-PC0-6 , RXD-PC1-7  (  NO REMAP   )
 47. 'COM3 TXD-PF0-20, RXD-PF1-21 (PF4-24/PF5-25)
 48.  
 49. '*******************************************************
 50. '*      CONFIG COM1 BUFFERED USART FOR LIN             *  'COM1 TXD-PA0-30, RXD-PA1-31 (PA4-26/PA5-27)
 51. '*******************************************************
 52. Config Com1 = Lin_baud , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Databits = 8 , Stopbits = 1
 53.  Open "COM1:" For Binary As #1
 54.   Config Serialin0 = Buffered , Size = 100 , Bytematch = All
 55.    Const Lin = 1
 56.     Config Porta.2 = Output : Lin_en Alias Porta.2 : Set Lin_en       'enables L9631 transceiver
 57. '*******************************************************
 58. '*      CONFIG COM2 BUFFERED USART FOR PC              *  'COM2 TXD-PC0-6 , RXD-PC1-7  (PC4-14/PC5-17)
 59. '*******************************************************
 60.  Config Com2 = 115200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Databits = 8 , Stopbits = 1
 61.   Open "COM2:" For Binary As #2
 62.    Config Serialin1 = Buffered , Size = 100
 63.     Const Usb = 2
 64. '*******************************************************
 65. '*          TIMER SETTINGS FOR TIME BASE               *
 66. '*******************************************************
 67.   Config Tca0 = Normal , Prescale = 8 , Run = On
 68.    Tca0_per = 29999                                                   '10ms @24MHz/8
 69. '*******************************************************
 70. '*          TIMER SETTINGS FOR LIN TIMEOUT             *
 71. '*******************************************************
 72.   Config Tcb0 = Periodic_int , Run = On , Prescale = Off
 73.    Tcb0_ccmp = Fr_timeout
 74.     Enable Tcb0_capt
 75.      On Tcb0_capt Tcb0_isr Nosave
 76.      Config Portd.6 = Output : Pulse Alias Portd.6
 77. '*******************************************************
 78. '*             MULTIPURPOSE VARIABLES                  *
 79. '*******************************************************
 80.   Dim Helpb As Byte , N As Byte
 81.   Dim Helpw As Word
 82.   Dim Runonce As Byte
 83. '*******************************************************
 84. '*                PROGRAM VARIABLES                    *
 85. '*******************************************************
 86.  'time
 87.  Dim Miliseconds As Byte
 88.  'programm
 89.  Dim Char As Byte
 90.  Dim Tflag As Byte
 91.  Dim Raw_buff(10) As Byte , Idx As Byte
 92.  Dim Id As Byte , Parity As Byte , Chck As Byte , Bcnt As Byte
 93. '*******************************************************
 94. '*                  ERAM VARIABLES                     *
 95. '*******************************************************
 96.  
 97. '*******************************************************
 98. '*                   PROGRAM SUB`s                     *
 99. '*******************************************************
 100.    Const Mian = _xtal * 64                                            'freq shifted left 6 bits (datasheet formula)
 101.  
 102. Function Calc_2x_speed_baud(byval New_baud As Dword)as Word
 103.   Local Tmian As Dword
 104.   Local Result As Word
 105.   Shift New_baud , Left , 3                                           'multiply by 8 samples per bit
 106.   Tmian = Mian / New_baud
 107.   Result = Tmian                                                      'cast
 108.   'Debug #usb , "2xSpeed BAUDH=" ; Hex(high(result)) ; " BAUDL=" ; Hex(low(result))
 109.   Calc_2x_speed_baud = Result
 110. End Function
 111.  
 112. Function Calc_normal_speed_baud(byval New_baud As Dword)as Word
 113.   Local Tmian As Dword
 114.   Local Result As Word
 115.   Shift New_baud , Left , 4                                           'multiply by 16 samples per bit
 116.   Tmian = Mian / New_baud
 117.   Result = Tmian                                                      'cast
 118.   'Debug #usb , "Normal BAUDH=" ; Hex(high(result)) ; " BAUDL=" ; Hex(low(result))
 119.   Calc_normal_speed_baud = Result
 120. End Function
 121.  
 122. Sub Enable_linauto
 123.  Debug #usb , "->Reconfiguring USART..."
 124.  Debug #usb , "Actual USART0_CTRLB  &B" ; Bin(usart0_ctrlb)           'RXEN,TXEN,U2X
 125.  Debug #usb , "@" ; Lin_baud ; " ACTUAL USART0_BAUD=&H" ; Hex(usart0_baud)
 126.   Helpb = Usart0_ctrlb And &B1111_1001
 127.  'Helpb = Helpb Or Bits(usart_rxmode1_bp)                          'GENAUTO
 128.   Helpb = Helpb Or Bits(usart_rxmode1_bp , Usart_rxmode0_bp)          'LINAUTO
 129.   Usart0_ctrlb = Helpb
 130.  Usart0_ctrld = Bits(usart_abw1_bp , Usart_abw0_bp)                   '25% tolerance
 131.  Debug #usb , "New USART0_CTRLB  &B" ; Bin(usart0_ctrlb)              'RXEN,TXEN,U2X
 132.   Usart0_baud = Calc_normal_speed_baud(lin_baud)
 133.  Debug #usb , "@" ; Lin_baud ; " NORMAL USART0_BAUD=&H" ; Hex(usart0_baud)
 134. End Sub
 135.  
 136. '################# START ################
 137.  
 138.  
 139. Debug #usb , "{010}Program started"
 140.  
 141.  
 142.  Call Enable_linauto()
 143.  
 144. Enable Interrupts
 145.  
 146. Do
 147.  
 148. '-[10ms]-
 149.  If Tca0_intflags.tca_single_ovf_bp = 1 Then
 150.   Tca0_intflags.tca_single_ovf_bp = 1
 151.  
 152.   If Miliseconds < 49 Then
 153.    Incr Miliseconds
 154.   Else
 155.    Miliseconds = 0
 156.  
 157.     Toggle Led
 158.   End If
 159.  
 160.  
 161.  End If
 162.  
 163.  If Tflag = 1 Then
 164.    If Ischarwaiting(#lin) > 0 Then
 165.     Idx = 0
 166.      Do
 167.       If Idx < 10 Then
 168.        Incr Idx : Raw_buff(idx) = Inkey(#lin)
 169.       End If
 170.      Loop Until Ischarwaiting(#lin) = 0
 171.  
 172.      Id = Raw_buff(1) And &B0011_1111
 173.      Parity = Raw_buff(1)
 174.      Shift Parity , Right , 6                                         'only two most significant bits
 175.  
 176.      #if Only_answered = 1
 177.        If Idx > 2 Then                                                'filter for terminal
 178.      #endif
 179.  
 180.         Print #usb , "ID=" ; Hex(id) ; "    ";                        '" P" ; Parity ;
 181.  
 182.         If Idx > 2 Then
 183.          Bcnt = Idx - 1                                               ' -CRC
 184.          For N = 2 To 9
 185.           If N <= Bcnt Then
 186.            Print #usb , Hex(raw_buff(n)) ; " ";                       'two hex chars and space
 187.           Else                                                        'equal columns
 188.            Print #usb , "   " ;                                       'two hex chars and space
 189.           End If
 190.          Next N
 191.          Decr Bcnt
 192.          Print #usb , "Len " ; Bcnt ; "  CRC=" ; Hex(raw_buff(idx))
 193.         Else
 194.          Print #usb , " No Answear!"
 195.         End If
 196.  
 197.      #if Only_answered = 1
 198.        End If
 199.      #endif
 200.  
 201.    End If
 202.   Tflag = 0
 203.  End If
 204.  
 205. Loop
 206.  
 207. Serial0bytereceived:
 208.  Pushall
 209.  Set Pulse
 210.  Tcb0_cnt = 0                                                         'prelonge timeout
 211.  Tcb0_ctrla.tcb_enable_bp = 1                                         'Start Timer
 212.  Popall
 213. Return
 214.  
 215. Tcb0_isr:
 216.  Reset Pulse
 217.  Tcb0_ctrla.tcb_enable_bp = 0                                         'Stop Timer
 218.  Tcb0_intflags.tcb_capt_bp = 1                                        'reset INT flag
 219.   Tflag = 1
 220. Return
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ODPOWIEDZ